Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Základní informace

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou

Právní forma
Zapsaný spolek

Statutární zástupce
Ing. Otakar Dokoupil CSc., předseda

IČ: 27017371
Číslo účtu: 1888391319 / 0800

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Informování o výběru projektů k podpoře ze strany MAS – 3. výzva OPZ

Dne 4. 3. 2019 se konalo v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. jednání Rady spolku MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., na kterém byly vybrány projekty (žádosti o podporu) k podpoře v rámci výzvy s názvem 3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I. (číslo výzvy MAS: 650/03_16_047/CLLD_15_01_032)

 

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS (rady spolku) včetně prezenční listiny a podepsaných etických kodexů (ve verzi s anonymizací podpisů), týkajících se výběru projektů (žádostí o podporu) v rámci zmíněné výzvy naleznete v záložce dané výzvy zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/3__vyzva_mas___opz_2018

Usnesení z daného jednání rady spolku naleznete zde: Usnesení 4_3_2019

 

Žádosti o podporu (projekty) postupují do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

 

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. vyhlašuje 1. a 2. výzvu v OPŽP

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. dne 28. 02. 2019 v 9:00 hod. vyhlásila v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 1. a 2. výzvu pro žadatele z Operačního programu Životní prostředí.

 

1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I.  (číslo výzvy MAS: 020/05_18_127/CLLD_15_01_032).                                                     

Veškeré informace k dané výzvě (včetně navazující dokumentace/příloh výzvy) naleznete v záložce dané výzvy (menu DOTACE / Výzvy MAS 2014-2020) zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/1__vyzva_mas___opzp_2019.

 

2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - I.  (číslo výzvy MAS: 028/05_18_128/CLLD_15_01_032).                                                                                                                                       

Veškeré informace k dané výzvě (včetně navazující dokumentace/příloh výzvy) naleznete v záložce dané výzvy (menu DOTACE / Výzvy MAS 2014-2020) zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___opzp_2019.

 

Celý text článku (aktuality) k dispozici po kliknutí na nadpis tohoto článku (aktuality).

 

Termín případného semináře pro žadatele (pokud bude realizován) bude zveřejněn na webových stránkách MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

 

Od začátku dubna se bioodpad začne sbírat celoročně

Od 1. dubna letošního roku budou mít občané možnost třídit tzv. bioodpad do hnědých popelnic i v zimě. Obce budou mít právě od tohoto data povinnost vyvážet je celoročně (pokud si vyberou plnění povinnosti prostřednictvím hnědých popelnic). Vyplývá to z novely vyhlášky ministerstva životního prostředí. Doposud se odpad rostlinného původu z hnědých popelnic svážel od začátku dubna do konce října. Nové opatření by mělo přispět i k tomu, že se o něco více naplní zatím nedostatečně využité kapacity kompostáren, jichž v posledních letech v Česku vzniklo více než pět stovek.

Více informací se dozvíte z přiložené zprávy nebo na našem tiskovém středisku: http://bit.ly/bioodpady

190321_TZ_ČAOH_Od začátku dubna se bioodpad začne sbírat celoročně, zlepší to i situaci kompostáren

Zpravodaj SMS ČR 2/2019

Nové číslo zpravodaje Sdružení místních samospráv ČR 2/2019.

SMSka 02-2019

Veselíčské léto 2019

Seznam akcí v obci Veselíčko v roce 2019.

Pochování basy na Veselíčku

Zábavný večer se uskuteční v sobotu 2. března od 20 hodin v Kulturním domě v Tupci. Podrobnosti v přiloženém plakátu.

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna