Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Základní informace

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou

Právní forma
Zapsaný spolek

Statutární zástupce
Ing. Otakar Dokoupil CSc., předseda

IČ: 27017371
Číslo účtu: 1888391319 / 0800

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Ukončení příjmu žádostí o podporu - 3. a 4. výzva MAS - OPŽP

Informujeme Vás o ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. s názvem 3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - II. (číslo výzvy MAS: 102/05_18_127/CLLD_15_01_032) a 4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - II.  (číslo výzvy MAS: 142/05_18_128/CLLD_15_01_032).

Příjem žádostí o podporu byl ukončen dne 6. 1. 2020 v 18:00 hod.

Do daných dvou výzev (zmíněných/uvedených výše) nebyla podána/zaregistrována žádná žádost o podporu.

Informování o výběru projektů k podpoře ze strany MAS - 1. výzva OPŽP

Dne 10. 12. 2019 se konalo v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. zasedání Rady spolku MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., na kterém byly vybrány projekty (žádosti o podporu) k podpoře v rámci výzvy MAS s názvem 1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I. (číslo výzvy MAS: 020/05_18_127/CLLD_15_01_032).

Seznam schválených (vybraných) projektů k  podpoře (1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I.):
Seznam schválených (vybraných) projektů (anonymizované verze)

Zápis a usnesení ze zasedání rozhodovacího orgánu MAS (tj. rady spolku) ze dne 10. 12. 2019 naleznete v záložce dané výzvy MAS zde: http://mas-http://mas-moravskabrana.cz/dotace/1__vyzva_mas___opzp_2019 a také v záložce Dokumenty MAS: http://mas-moravskabrana.cz/o_mas/dokumenty_mas.

Zpravodaj SMS ČR 01/2020

Nové číslo zpravodaje Sdružení místních samospráv ČR 01/2020.

SMSka-1-2020

 

 

Zpravodaj SMS ČR 12/2019

Nové číslo zpravodaje Sdružení místních samospráv ČR 12/2019.

SMSka 12-2019

 

 

Aktuality z Centra pro rodinu Ráj

V příloze naleznete seznam aktualit a programů z CRR. Další informace, přihlášky i plakátky naleznete na našem webu http://www.raj-pavlovice.cz/ , kde také najdete informace o pravidelném programu, základním individuálním rodinném poradenství a další inspirace.

AKTUALITY Z CPR RÁJ LISTOPAD 2019

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna