Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Základní informace

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou

Právní forma
Zapsaný spolek

Statutární zástupce
Ing. Otakar Dokoupil CSc., předseda

IČ: 27017371
Číslo účtu: 1888391319 / 0800

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

První výzvy MAS (předpoklad jaro 2017)

Vyhlášení první výzvy v rámci realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje 2014-2020 předpokládáme na jaře 2017, v závislosti na procesu schvalování operačních programů. Základní podmínky k jednotlivým opatřením (IROP, OPZA, PRV) naleznete v přiložených souborech. Programový rámec OPZ, Programový rámec_IROP, Programový rámec_PRV

Dotační možnosti v regionu MAS

Prostřednictvím MAS bude v následujících letech umožněno čerpání dotačních prostředků na rozvoj regionu ze tří operačních programů: Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost. V následujících tabulkách jsou uvedeny finanční alokace, které jsou vyhrazeny na jednotlivé operační programy a projekty, které budou realizovány na území MAS.

Celková předpokládaná výše finančních prostředků na území MAS Moravská brána tedy činí téměř 50 mil. Kč. Největší část finančních prostředků náleží do IROP. Menší část alokované částky náleží na projekty pro drobné podnikatele a podporu zaměstnanosti.

Zpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 10/2016

V 10. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

- Kašava doma slavila s dalšími oceněnými vítězství ve Vesnici roku 2016

- Závěry Národní konference VENKOV 2016 předá SPOV vládě

- MMR: kvalitní práce MAS pomáhá ke konkurenceschopnosti regionů

- Celkový stav administrace hodnocení strategií CLLD: po téměř roce schváleno jen 15 MAS

- Konference v Corku: Přímé platby budoucnost nemají, venkov ji mít musí

- SMS chce změnit systém komunálních voleb, aby více lidí chodilo hlasovat

- Kalkulačka RUD 2017 aktualizována

- MMR: Na rozvoj regionů půjde půl miliardy korunu

Zpravodaj venkova 10-2016

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.

Veselíčko zve na vánoční výstavu v muzeu

Vernisáž se uskuteční v neděli 4. prosince, výstava pak bude k vidění v prosinci ve dnech 10. a 11., 17. a 18. a při svatoštěpánské koledě 26. 12. Otevřeno bude vždy od 16 do 18 hodin. Poslední možnost prohlédnout si vánoční muzeum mají návštěvníci 30. 12. od 14 do 16 hodin. Každou adventní neděli sem pořadatelé srdečně zvou i na vánoční zpívání.

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Martina Zdráhalová, vedoucí SCLLD
tel.: 602 734 201
e-mail: martina.zdrahalova@mas-moravskabrana.cz

Ing. Marek Zábranský, manažer
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna