Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Veřejné projednání koncepční části strategie MAS Moravská brána

Pozvání Pozvánka_VP_11.5.2021 na Veřejné projednání koncepční části strategie MAS Moravská brána na období 2021 – 2027 (SCLLD), které se uskuteční v úterý 11. 5. 2021 v 15:00 hod. prostřednictvím online platformy ZOOM. 

Jednání bude zaměřeno na projednání a navržení rozvojových potřeb území MAS.

Vzhledem k současné složitosti organizovat osobní setkání a vzhledem k blížícím se termínům pro ukončení příprav SCLLD, jsme nuceni realizovat projednání Strategie zaměřené na rozvoj našeho území touto cestou.

Podklady k tomuto jednání Podklady_VP_SCLLD_2021+. Jedná se o pracovní verzi Koncepční části SCLLD, která bude dopracována a finalizována na základě dalších projednání, která proběhnou v květnu 2021.

Prosím o vyjádření a připomínkování tohoto dokumentu v rámci Online jednání, které proběhne 11. 5. 2021 od 15:00. Na základě Vašich připomínek a námětů bude dopracována Analýza rozvojových potřeb regionu MAS (část číslo 2 v přiloženém dokumentu), která bude součástí Koncepční části SCLLD pro období 2021 - 2027.

Při tvorbě těchto podkladů jsme vycházeli z naší znalosti území, z aktuální socioekonomické situace v území, z osobních jednání s partnery MAS a z provedeného dotazníkového šetření.

 

K jednání se připojíte pomocí následujícího odkazu (přístupný od 14:45): 

https://us05web.zoom.us/j/8177053182?pwd=K2dFSzAzYUt5Z2RUd01icXY1SnV2dz09

Meeting ID: 817 705 3182, Passcode: 0Z2rAw

 

V případě, že se nebudete moci zúčastnit, můžete vaše připomínky zaslat na e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz  do 13.5.2021.