Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Program LEADER

Metoda LEADER byla dlouhodobě připravována v několika fázích od roku 1991 jako iniciativa Společenství rozvíjená Komisí. Nejprve jako Leader I – „experiment“, pak jako Leader II – „laboratoř“ a následně Leader+ do roku 2006 – „maturita“. V letech 2004–2006 byla metoda experimentálně implementována do programů v nových členských státech. Od programovacího období 2007 – 2013 je LEADER jednou ze čtyř os ve II. pilíři SZP jako „mainstream tool“ společné zemědělské politiky. Celkové výdaje včetně spolufinancování státy a privátním sektorem v tomto programu dosáhly 13,9 miliardy EUR z veřejných rozpočtů a 5 miliard EUR z privátních zdrojů. Nyní v EU působí více než 2 200 místních akčních skupin. Za posledních dvacet let přispělo unijní financování iniciativy LEADER k vytvoření unikátní sítě venkovských subjektů napříč všemi státy EU. V nových členských státech EU je iniciativa LEADER využívána více nežli v EU-15. V některých státech místní akční skupiny pokrývají téměř celou rozlohu členského státu a jsou účinným nástrojem politiky pro venkovský prostor i pro malá města na venkově. Tato struktura vhodně doplňuje místní veřejnou správu/samosprávu.

 

Komunitně vedený místní rozvoj

Komunitně vedený místní rozvoj je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů a realizace rozvoje území. Je také nástrojem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy, kterým dnes čelíme. Má podstatný vliv na životy lidí a pro vytváření nových myšlenek. Podporuje společné zavádění dobrých nápadů do praxe a posiluje místní kapacitu pro rozvoj území.

Místní rozvoj:

  • se zaměřuje na konkrétní subregionální oblasti
  • je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné 
    a soukromé  místní socioekonomické zájmy
  • se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených  na dotyčnou oblast
  • je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci