Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

LEADER 2008-2013

MAS Záhoří-Bečva (a později MAS Moravská brána) byla úspěšná v Programu LEADER EU 2007-2013 se svou strategií „ Rozvíjet venkov společně má smysl“. V rámci Programu byly vyzkoušeny postupy a čerpány poznatky z administrace, monitorování, kontrol a koordinování projektu na principech LEADER, byly ověřeny komunikační možnosti z hlediska působení v území na jednotlivé subjekty MAS a na širokou veřejnost, byla zvýšena informovanost o EU, jednotlivých operačních programech a dotačních titulech, bylo prováděno školení jak psát projekty a jak postupovat při přípravě a realizaci projektů, zvýšil se zájem veřejnosti a subjektů o dění v regionu a o činnost MAS, byly ověřeny možnosti spolupráce mezi jednotlivými žadateli v rámci přípravy a realizace projektů a zapojení inovačních aktivit jako nedílné součásti žádostí.

  

Priority a opatření Strategického plánu LEADER 2008-2013

PRIORITA I         Rozvoj podnikání v regionu MAS Moravská brána, „UMÍME PODNIKAT“

Opatření I.             I.1 Modernizace zemědělských podniků
                              I.2 Podpora zakládání a rozvoje podniků
                              I.3 Investice do lesů a lesní techniky

PRIORITA II        Kvalita života na území MAS Moravská brána „KRÁSA VENKOVA“

Opatření                II.1 Náš tradiční venkov
                              II.2 Obnova a rozvoj občanské vybavenosti (občanská vybavenost, rozvoj vesnic)

Priority a cíle Strategického plánu Leader byly rozpracovány do jednotlivých Fichí, které zajistily praktické naplnění stanovených vizí rozvoje území MAS Moravská brána. Fiche navazují na Integrovanou strategii území a hlavně pak na analýzy území, SWOT analýzu a dotazníkové řešení. Potřebnost jednotlivých priorit a opatření byla ověřena prostřednictvím zásobníku projektů a dále na veřejných setkáních, pracovních skupinách a komisi strategického rozvoje.

SPL LEADER „ Rozvíjet venkov společně má smysl“ naleznete ZDE.

 

Podpořené projekty MAS Moravská brána v rámci Strategického plánu LEADER 2008–2013

MAS Moravská brána za období pěti let naplňování Strategického plánu LEADER získala dotační podporu na 60 projektů za 29 milionů korun, ke kterým přidali místní podnikatelé, neziskové organizace a obce další vlastní zdroje. Pro srovnání a přehled, celkem MAS v Olomouckém kraji podpořily více než tisíc projektů za půl miliardy korun. Jsou to jistě zajímavá čísla především v kontextu, že se jedná spíše o menší projekty (v průměru 500 tis. Kč až 1 mil. Kč), kde je důležitá spolupráce více partnerů a udržitelnost výstupů.

Přehled čerpání v jednotlivých fichích

Fiche

Počet podpo-řených projektů

Výše přidělených dotací v Kč 2009-2013

Výše čerpaných dotací v Kč 2009-2013

Skutečná alokace v % 2009–2013

Plánovaná alokace v % 2009–2013

Fiche 1: Modernizace zemědělských podniků

6

1.894.320

1.815.260

6,3%

13%

Fiche 2: Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků

5

1.290.352

1.268.650

4,4%

10%

Fiche 3: Investice do lesů – lesnická technika

3

380.135

380.135

1,3%

9%

Fiche 4: Obnova a rozvoj vesnic - veřejná prostranství

14

9.488.505

9.211.429

32,0%

30%

Fiche 5: Občanské vybavení a služby

24

13.796.241

13.668.801

47,4%

28%

Fiche 6: Náš tradiční venkov – kulturní dědictví

8

2.470.702

2.470.702

8,6%

10%

CELKEM

60

29.320.255

28.814.977

   

 

Čerpání dotací podle sektorů

Sektor

Počet projektů

Výše dotací v Kč

%

Veřejný sektor

37

22.202.193

77,1%

Neziskové organizace

12

3.528.874

12,2%

Podnikatelé

11

3.083.910

10,7%

Celkem

60

28.814.977

 

Kompletní přehled realizovaných projektů naleznete ZDE.