Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Projekt „Ženy, matky – NASTARTUJTE SE!“ (Nasťa)

Registrační číslo:  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009890

Doba realizace projektu: 1.1.2019 - 30.6.2020

Nositel projektu: MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Realizační tým MAS MB: Bc. Vendula Hluzinová, Bc. Lenka Zavadilová, DiS, Hana Nehybová

Projekt „Ženy, matky-NASTARTUJTE SE!“ byl zpracován manažery MAS a podpořen v rámci 2. výzvy Operačního programu Zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti a podnikání.  Tento projekt si klade za cíl uplatnění účastnic projektu na lokálním trhu práce jako konkurenceschopných zaměstnankyň nebo jako podnikatelek díky založení vlastní živnosti. Přečtěte si, jak se nám v roce 2019 dařilo projekt realizovat. 

Registrační číslo:  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009890

Částka: 1 899 955 Kč

Doba realizace projektu: 1.1.2019-30.6.2020

Nositel projektu: MAS Moravská brána, z.s.

Územní vymezení: území MAS Moravská brána

Realizační tým MAS MB: Bc.Vendula Hluzinová, Bc. Lenka Zavadilová, DiS, Hana Nehybová

 

 Leták Ženy matky - NASTARTUJTE SE_final_úprava pro LL

 

Projekt „Ženy, matky-NASTARTUJTE SE!“ byl zpracován manažery MAS a podpořen v rámci 2. výzvy Operačního programu Zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti a podnikání.  Tento projekt si klade za cíl uplatnit účastnice projektu na lokálním trhu práce jako konkurenceschopných zaměstnankyň nebo jako podnikatelek díky založení vlastní živnosti.

 

Dalším cílem je podpořit minimálně 15 osob z řad CS z území Moravské brány a zlepšit tak situaci žen pečujících o dítě do 15 let věku a žen nad 50 let věku v kontextu sladění pracovního a rodinného života.

Účastnice absolvují komplexní vzdělávací program, který jim poskytne možnost obnovení či doplnění znalostí, zvýší jejich motivaci, sebevědomí a především zvýší jejich zaměstnatelnost na současném lokálním trhu práce.

Podpora zahájení a rozvoj samostatné výdělečné činnosti účastnic, které se rozhodnou pro sebezaměstnání - vlastní podnikání.

Vytvoření 3-6 pracovních míst se mzdovým příspěvkem. Zaměstnavatelem pro účastnice projektu, které se rozhodly pro testování si podnikání, bude partner projektu BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo, které slouží jako "podnikatelský inkubátor" od roku 2017. Dalšími potenciálními zaměstnavateli budou obce regionu a lokální zaměstnavatelé regionu.

 

Bc. Vendula Hluzinová
tel.: 776 606 417, e-mail: vendula.hluzinova@mas-moravskabrana.cz

Mgr. Lenka Zavadilová
tel.: 724 758 132, e-mail: lenka.zavadilova@mas-moravskabrana.cz     

Strana