Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Název projektu: Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279

Období realizace projektu: 1. 3. 2020 – 31. 8. 2023

Příjemce (Nositel) projektu: MAS Šternbersko o.p.s.

Partneři projektu (s finančním příspěvkem): MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z. s.; MAS Moravská cesta, z. s.; MAS Hranicko, z. s.; MAS Šumperský venkov, z. s.; MAS Mohelnicko, z. s.; MAS Horní Pomoraví, o. p. s.; MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko; o. p. s., Bystřička, o.p.s.; MAS Hanácké Království, z. s.; MAS Hanácký venkov, z. s.

Rozpočet projektu: 18 992 195,46 Kč

Finanční podíl MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. (z celkového rozpočtu projektu):  163 598 Kč

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků NNO v Olomouckém kraji. Cílem projektu je:

  • zvyšování kvality každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pracovníky z různých NNO,
  • podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových kompetencí, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí,
  • řešení dlouhodobých problémů, které jsou zapříčiněny špatnou územní dostupností aktivit pro trávení volného času pro děti a mládež,
  • rozvoj zapojených NNO v oblasti vzdělávání dětí a mládeže, formou šablonových aktivit projekt obohacuje neformální vzdělávání v území z hlediska kvality i finančních možností. 

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity (tučně jsou vyznačeny aktivity, které jsou relevantní pro MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.):

  • vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání,
  • sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání,
  • tandemové neformální vzdělávání,
  • zavádění nových metod v neformálním vzdělávání,
  • klub v neformálním vzdělávání,
  • projektový den v klubovně i mimo ni.

Více informací naleznete zde: Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji (šablony pro NNO) - základní informace

Kontaktní osobou pro podání více informací k projektu a o možném zapojení do něj je Mgr. Radka Šuláková (e-mail: radka.sulakova@mas-moravskabrana.cz; mobil: 776 633 648).

 

 

 

Strana