Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0001018
Název projektu CZ: OPZ+ 1. projekt MAS MB_verze02

Projekt je zaměřen na realizaci komunitní práce na území MAS MORAVSKÁ BRÁNA v období 2023-2025. Komunitní práce v našem území zahrnuje realizaci komunitních táborů, podporu vzniku a fungování komunitních klubů v obcích, komunitní aktivity pro laickou i odbornou veřejnost a evaluaci. Cílem projektu je aktivizace a participace komunity venkova a prevence sociálního vyloučení rodin a dalších osob žijících na venkově.

Projekt obsahuje čtyři Klíčové aktivity, které jsou navzájem provázané:
1. Komunitní příměstské tábory
2. Podpora Komunitních center a klubů pro rodiny
3. Komunitní programy pro seniory a veřejnost
4. Evaluace

Projektový tým
Koordinátor projektu (Jana Jurajdová)
Projektový a finanční manažer (Pavla Běhálková)
Evaluátor (Martina Dlouhá)
Komunitní pracovník (Petr Školoud, Martina Matušenko)


1. KLÍČOVÁ AKTIVITA - KOMUNITNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY (Alokace pro rok 2023 je vyčerpána.)

Výzva: Výzva - komunitní příměstské tábory - 1_2023_  

Přílohy:

1. Přihláška tábora: Online přihláška (Nutné vyplnit pro každý tábor přihlášku zvlášť.

2. Smlouva:  Smlouva o poskytnutí podpory - 1_2023_2  (Nutné vyplnit pro každý tábor přihlášku zvlášť.)

3. Prezenční listina: Prezenční listina - 1_2023

4. Monitorovací list: Monitorovací list - 1_2023 - online verze

Monitorovací list - pdf verze

5. Metodika povinné publicity: Metodika povinné publicity u projektů 

5. 1. Loga na plakáty: Loga na plakáty - 1_2023

6. Výkaz práce pro DPP: Výkaz práce DPP

7. Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva - 1_2023

8. Smlouva o poskytování služeb péče o děti: Smlouva o poskytování služeb péče o děti – 1_2023

 

0_Komunitní tábory 2023

 

 

 

 

 

 

Strana