Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Naše projekty

MAS Moravská brána kromě přerozdělování finančních prostředků z programů typu LEADER realizuje i vlastní projekty, které naplňují priority schválené strategie rozvoje. Projekty byly podpořeny z evropských i národních zdrojů.

Naše projekty

  • Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lipník nad Bečvou (MAP), 2016 - 2017
  • Business and Employment Cooperative (BEC), 2016 - 2018
  • SCLLD Žádost o podporu 1, 2015 - 2017
  • MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů, 2014 - 2015
  • Centra sociálních inovací (CSI), 2014
  • Máme co dělat, nenudíme se, 2007 - 2008
  • Podané ruce, 2007 - 2008
  • Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Moravská brána, 2014

 

Mimo výše uvedené projekty MAS je mas zapojena do projektů spolupráce MAS a realizuje i aktivity v rámci česko-polské spolupráce s partnerskou Gminou Prószkow.