Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00392 
Částka: 
6 588 967,04 Kč
Doba realizace projektu: 
31. prosinec 2012 až 30. prosinec 2014
Nositel projektu: Centrum pro komunitní práci - Moravskoslezský kraj, IČ: 70925437, V Zátiší 810 1, Ostrava, 709 00
Území realizace: Vybrané mikroregiony Olomouckého kraje – Šumpersko a Přerovsko
Realizační tým MAS MB: Ing. Jana Jurajdová, Ing. Eva Dostalíková

Od ledna 2013 Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj ve spolupráci s MAS Moravská brána realizuje projekt s názvem „Centra sociálně orientovaných inovací“, který je zaměřen na využití inovací ve venkovských regionech vedoucích k nalezení především vhodných forem podpory (sebe)zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce. MAS Moravská brána se do tohoto projektu zapojila v září loňského roku. Projekt je určen především pro samosprávu, neziskové organizace, místní partnerství, místní akční skupiny, sdružení obcí a další zájemce o sociálně orientované inovace, což jsou nové způsoby práce a aktivizace, které efektivněji než ty již zavedené řeší aktuální potřeby zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce (nové služby, přístupy, metody podpory).

V rámci projektu byla zřízena dvě Centra sociálních inovací (CSI) se sídlem v Šumperku a Lipníku nad Bečvou, která se zaměřila na oblast šíření informací a spolupráci v oblastech Šumperska a Přerovska. Centra jsou otevřeným prostorem pro práci, setkávání a vzdělávání. Jsou přístupná pro všechny, kteří potřebují nebo se chtějí nechat vést k získávání nových idejí, nápadů, kteří chtějí najít kreativní místo k odrazu do světa inovací.

Samotná realizace projektu je rozdělena do tří etap. První etapa sestává z přenosu zahraničních zkušeností, které jsou úspěšně aplikovány u zahraničních partnerů projektu. Druhá fáze projektu je zaměřena na vzdělávání a praktické vytváření inovativních plánů/projektů v zázemí Center sociálních inovací. Součástí této fáze jsou čtyři motivačně vzdělávací studijní cesty za úspěšnými projekty do Portugalska, Rakouska, Skotska a Španělska, kde se účastníci mohou inspirovat na příkladech dobré praxe a v průběhu nabitého programu získat nové zkušenosti. Závěrečnou třetí částí projektu je šíření výsledků projektu a inspirace pro ostatní regiony pro uplatňování inovací v rozvoji především venkovských regionů.

Součástí projektu jsou i vzdělávací kurzy a workshopy pro veřejnost Přerovska a Šumperska a závěrečná mezinárodní konference. Pro oblast Přerovska:

  • kurz Sociální inovace v Praxi
  • kurz Efektivní týmová spolupráce
  • workshop Účelná komunikace ve veřejné správě
  • workshop Inovace ve vzdělání
  • workshop Sebeprezentace
  • workshop Sociální inovace v praxi - Paradox opice

Více informací o projektu naleznete na www.centruminovaci.cz.

Ke stažení:  
Newsletter 1, Newsletter 2, Newsletter 3, Newsletter 4, Newsletter 5, Newsletter 6
Leták CSI

 

 

logo_MASlogo CpKP

 

Ve dnech 26.-27.11.2014 se uskuteční mezinárodní konference Sociální inovace v praxi v prostorách Reprezentačního sálu ANAG, Kollárovo nám. 698/7, Olomouc. Pozvánka

Workshop je určen pro ty, kdo chtějí zvládnout emočně vypjaté situace a touží dokázat řídit sami sebe a stát se osobností kterou chtějí být. Uskuteční se ve středu 15. října v prostorách Centra sociálně orientovaných inovací v Lipníku nad Bečvou, Bratrská 358/3, přízemí budovy zámku, kancelář 107. Podrobnější informace naleznete v příloze.

Workshop se uskuteční ve středu 5.11.2014 v zasedací místnosti CSI v Lipníku nad Bečvou. Je určen pro nezaměstnané, hledající nové zaměstnání, případně pro pracovníky veřejné správy, NNO, kdo mají o tuto problematiku zájem. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Workshop se uskuteční v prostorech CSI v Lipníku n.B., Bratrská 358, přízemí budovy zámku, kancelář 107. Je určen především pro pedagogické pracovníky a zaměstnance veřejné správy. Podrobnější info v pozvánce.

Workshop proběhne 12. listopadu v Lipníku nad Bečvou v kanceláři CSI a je určen pracovníkům veřejné správy, místních akčních skupin, nestátních neziskových organizaci a nezaměstnaným. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka na dvoudenní vzdělávací kurz „Sociální inovace  v praxi“, který se uskuteční ve dnech 11. a 12. 3. 2014 v zámeckých  prostorách Konírny, ul. Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou. Vzdělávací  kurz je zaměřený zejména na výměnu informací a praktických zkušeností v  oblasti sociálně orientovaných inovací, kterými Vás provedou odborníci a  lektoři z České republiky, Španělska, Skotska, Rakouska a Portugalska. Účastníci budou mít příležitost nahlédnout pod pokličku tvorby a  implementace inovací nejen ryze sociálního charakteru, ale také  technického, vzdělávacího, ekologického a uměleckého. Kurz nabídne  možnost osobních rozhovorů s lektory, sdílení nápadů a otevřenou  diskuzi. Kompletní program s návratkou naleznete v příloze. Během celého kurzu bude zajištěno občerstvení. Účast je zdarma. V případě Vašeho zájmu o kurz vyplňte, prosím, návratku a zašlete ji  nejpozději do 7. 3. 2014 na e-mailovou adresu: jana.jurajdova@mas-moravskabrana.cz viz informace v příloze,návratka.

Strana