Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Vize

Území MAS Moravská brána je silným, prosperujícím a konkurenceschopným regionem, založeným na přírodním potenciálu a kulturním dědictví předcházejících generací. Region je zajímavou hospodářskou lokalitou s novými pracovními příležitostmi, postavený na drobném, malém a středním podnikání. Posiluje se zde místní produkce a zavádí se nové technologie a služby. Moravská brána je dobrým místem, kde chtějí lidé žít, pracovat, vzdělávat se a bavit, i vyhledávanou turistickou destinací s bohatou nabídkou atraktivit a odpovídající nabídkou kvalitních služeb. K tomu napomáhá zlepšující se úroveň vybavenosti a vzhledu obcí, zachovávání kulturního a přírodního dědictví a pestrá nabídka kulturních, sportovních a společenských akcí. MAS Moravská brána je dobrým pomocníkem svých členů a místních aktérů, motorem spolupráce a spolehlivým partnerem na regionální a mezinárodní úrovni, který se cítí doma na Moravě, ale i v Evropské unii.

Realizace této vize vyjadřuje konečný obraz regionu, který by měl být dosažen. Celková představa o budoucnosti území MAS vyplynula z názorů jednotlivých aktérů na jednáních pracovních skupin a veřejných projednání. Cesta k naplnění vize se skládá z mnoha dílčích kroků, které společně přispívají k naplnění stanovené vize silného a prosperujícího regionu MAS Moravské brány.