Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Název PS

Členové

IROP

Jiří Řezníček, Kateřina Krejčí, Dana Navrátilová, Josef Hrdlička, Bohumil Gibala, Martin Engl, Jana Skopalová, Vlastimil Bia, Otakar Dokoupil, Josef Vaculin

PRV

Otakar Dokoupil, Leoš Zdráhal, Petr Lon, Karel Klimeš, Jiří Složil, Roman Horník, Markéta Trnčáková, Petr Mahr, Vlastimil Bia, Tomáš Šulák

OPZ

Josef Hrdlička, Hana Školoudová, Marie Kaňovská, Jana Jurajdová, Miloslav Jančík, Dana Navrátilová, Marie Vinklerová, Otakar Dokoupil, Vlastimil Bia

Zápis z pracovní skupiny k rozdělení alokace IROP

Zápis z pracovní skupiny k rozdělení alokace PRV

Zápis z pracovní skupiny k rozdělení alokace OPZ

Strana