Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Mikroregiony v MAS

MAS Moravská brána působí na území tří historických mikroregionů Lipensko, Záhoří-Helfštýn a Pobečví, které tvoří její základní kostru.

  

Mikroregion Lipensko                                                                                www.mikroregion-lipensko.cz  

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko byl založen v prosinci roku 2001. Sdružuje obce: Lipník nad Bečvou, Bohuslávky, Dolní Újezd, Hlinsko, Jezernice, Kladníky, Lhota, Oldřichov, Osek nad Bečvou, Týn nad Bečvou a Veselíčko. Sídlem mikroregionu je Lipník nad Bečvou.

S více než 14 tisíci obyvateli a 11 obcemi patří mezi střední až větší mikroregiony Olomouckého kraje. Kromě Oldřichova všechny obce patří do správního obvodu pověřeného úřadu Lipník nad Bečvou. Město Lipník je tak přirozeným centrem této oblasti v samém srdci Moravské brány, obce jsou propojeny tradicemi historickými i kulturními. Vzhledem k tomu, že většina obcí, sdružených v mikroregionu, jsou obcemi malými (pět z nich nemá ani 500 obyvatel, tři další počítají své obyvatele do tisícovky), jsou navázány na Lipník nad Bečvou i v případě pracovních příležitostí, školství a zdravotnictví.

Společné aktivity jsou směřovány především do oblasti informací, vzájemného setkávání starostů, předávání zkušeností, starostové se účastní i poznávacích akcí organizovaných Olomouckým krajem. Osvědčilo se uspořádání motivačního zájezdu pro obce mikroregionu jednou ročně po vesnicích v jiných krajích, oceněných v rámci Programu obnovy vesnice. Lipník nad Bečvou i v rámci své působnosti v oblasti státní správy pořádá pravidelné porady starostů ze svého správního obvodu.

Další oblastí, ve které mikroregion působí, je propagace v rámci cestovního ruchu. Oblast Moravské brány je turisticky velmi atraktivní, bohužel zatím ne zcela využívá svůj přirozený potenciál. Kromě proslulého hradu Helfštýna je region Moravské brány velmi vhodný pro cykloturistiku i pro náročnější bikery. Informace turistům o mikroregionu poskytuje Turistické informační centrum v Lipníku nad Bečvou, které doporučí i zajímavé vycházky či turistické trasy v okolí. Mikroregion vydává i propagační materiály – knihu Mikroregion Lipensko, stolní kalendáře s fotografiemi z mikroregionu, od roku 2005 existuje mapa s cyklostezkami a cyklotrasami doplněná texty se základními praktickými informacemi o obcích. Tato mapa byla aktualizována v roce 2008. Pět okruhů cyklotras je vyznačeno v terénu od r. 2007, v obcích jsou doplněny informačními tabulemi a odpočívkami.

 

Mikroregion Záhoří-Helfštýn                                                                                www.mr-zahori.cz

Počátek myšlenky vzniku mikroregionu v Záhorské oblasti se datuje začátkem roku 1999. Dne 9. 9. 1999 se uskutečnila v kulturním domě v Soběchlebích ustavující Valná hromada, na které byly schváleny Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoří - Helfštýn. Od této doby do současnosti spolupracuje na rozvoji oblasti Záhoří 14 obcí: Bezuchov, Dolní Netčice, Hlinsko, Horní Netčice, Hradčany, Kladníky, Lhota, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Radotín, Soběchleby, Šišma, Týn nad Bečvou a Žákovice. Sídlem mikroregionu je obec Soběchleby.

Mikroregion Záhoří - Helfštýn se nachází v jihovýchodní části okresu Přerov, v Olomouckém kraji, NUTS II Střední Morava. Ze severu oblast lemuje Moravská brána, z jihu Hostýnské a na západ přechází do Hané. Na ploše 7 176 ha zde žije více než 4,5 tis. obyvatel.

Obce mikroregionu spolupracují ve sféře hospodářské, sociální, kulturní, jejich cílem je rozvíjet samosprávu obcí, zlepšit dopravní obslužnost na území obcí, veřejný pořádek, péčí o památky, zlepšit stav ovzduší a také rozvíjet cestovní ruch. Mikroregion pravidelně podává žádost o dotaci na Krajský úřad Olomouckého kraje na rozvoj svého území, zástupci svazku se účastní odborných exkurzí, kde získávají poznatky a informace od úspěšných obcí a sdružení, absolvují semináře připravené vždy na aktuální téma. V roce 2006 vznikly dvě úspěšné tradice a to Reprezentační ples mikroregionu, které je každoročně pořádán v kulturním domě v Pavlovicích u Přerova, a dále Setkání obcí mikroregionu, kde se družstva z jednotlivých obcí účastní sportovního a kulturního soutěžení.

  

Mikroregion Pobečví                                                                                                     www.pobecvi.cz

Mikroregion vznikl jako sdružení obcí dne 14. 10. 1998, kdy byla podepsána zakladatelská smlouva. U jejího vzniku bylo 17 obcí. V současné době je tvořen 12 obcemi: Buk, Grymov, Lazníky, Lazníčky, Prosenice, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Sušice, Tučín, Výkleky a Zábeštní Lhota. Sídlem mikroregionu je obec Prosenice, která sice není největší z členských obcí, ale je takřka uprostřed mikroregionu. Je také významným místem z hlediska zaměstnanosti pro obyvatele ostatních obcí.

Mikroregion Pobečví se rozkládá 4 km na severovýchod od města Přerova, na obou březích řeky Bečvy. Část mikroregionu je rovinatá část úrodné Hané, od východu chráněná výběžky Hostýnských vrchů. Druhá část je zvlněná a přechází zvolna k Moravské Bráně do Oderských vrchů, kde sousedí s vojenským prostorem Libavá. Celková plocha mikroregionu zabírá cca 8.130 ha a žije zde bezmála 6 tis. obyvatel.

Mikroregion má od roku 1999 zpracován koncepční materiál s názvem "Strategie a konkrétní opatření hospodářského rozvoje mikroregionu Pobečví", který byl v roce 2014 aktualizován. Naplňováním strategie mikroregion přispívá k rozvoji svého území a zkvalitnění života svých obyvatel.

Území mikroregionu je zajímavé také z hlediska turistiky. Prochází jím dálková cyklistická Jantarová stezka, ze které lze odbočit na další zajímavé trasy směrem k Oderským vrchům, nebo na opačné straně k Hostýnským vrchům. V bezprostředním sousedství se nachází hrad Helfštýn s dlouholetou tradicí setkání uměleckých kovářů "Hefaiston", o něco dále se nachází významné moravské náboženské poutní místo - sv. Hostýn. Krajina mikroregionu je velmi pestrá. Od rozsáhlých zemědělských lánů protékaných řekou Bečvou a řadou drobných potoků, až po kopcovitou část kde se střídají pole s plochami lesů, která tvoří předhůří oderských vrchů. V obcích mikroregionu Pobečví je v průběhu roku pořádána řada tradičních kulturních a společenských akcí.