Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

MAS Moravská brána

MAS Moravská brána, z.s. je zapsaný spolek, který působí v jihovýchodním cípu Olomouckého kraje, mezi městy Přerov a Hranice, na území tří mikroregionů Lipensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn. Jedná se o celistvé území 32 obcí s přirozeným centrem, městem Lipníkem nad Bečvou. Členskou základnu tvoří kromě obcí také místní podnikatelé a nestátní neziskové organizace. V současné době má MAS 78 členů.

MAS Moravská brána, z.s. vznikla „restartem“ původní Místní akční skupiny Záhoří-Bečva, který spočíval ve změně stanov (název, sídlo, rovnoměrné zastoupení aktérů z jednotlivých mikroregionů v orgánech spolku). Hlavním posláním je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného venkovského regionu, hlavně činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Sdružení vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci.

Aktuální hlavní činnost MAS je dokončení realizace Strategického plánu LEADER 2008-2013, který byl podpořen v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Současně probíhá intenzivní příprava na následující programové období 2014-2020 a tvorba nové integrované Strategie komunitně vedeného rozvoje 2014-2020 Společně v pohybu.

Mimo rozvojové úsilí MAS klade důraz i na podporu pocitu sounáležitosti s územím. Převzala proto například záštitu nad organizací tradičních Dožínek, které se konají každý rok v jiné obci MAS. Spolu s MAS Hranicko realizuje projekt Hudební a filmová muzea našich krajů, který kromě expozic v Dolních Nětčicích a Týně nad Bečvou přináší i filmový server se stovkami hodin digitalizovaných archivních záběrů z našeho území.

Rozloha: 190 km2

Počet obyvatel: 21 959

Území působnosti spolku: obce Bohuslávky, Buk, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Grymov, Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany, Jezernice, Kladníky, Lazníčky, Lazníky, Lhota, Lipník nad Bečvou, Oldřichov, Oprostovice, Osek nad Bečvou, Pavlovice u Přerova, Prosenice, Radotín, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Soběchleby, Sušice, Šišma, Tučín, Týn nad Bečvou, Veselíčko, Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice.