Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Kancelář MAS

Je administrativním výkonným aparátem spolku. Kancelář MAS je odpovědná za praktický výkon rozhodnutí rady a výborů spolku a vedení agendy MAS. Činnost kanceláře MAS řídí vedoucí manažer pro realizaci SCLLD.
 

Manažer MAS

Manažer je jmenován Radou spolku. Je oprávněný jednat za organizaci v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví statutární zástupci MAS, a to zejména v administrativních záležitostech spolku. Manažer není členem MAS, účastní se však všech jejích jednání, je směrem k MAS ve smluvním vztahu nebo zaměstnaneckém poměru, má hlas poradní, stejně tak jako ve výběrové komisi a v radě spolku. Mezi jeho hlavní činnosti patří:

  • napomáhat radě spolku ve vytváření dílčích plnění strategie MAS,

  • komunikace s odborníky v oblasti dotační politiky České republiky a EU,

  • konzultace s žadateli projektů,

  • zajišťuje pořádání seminářů a školení,

  • zprostředkování mezisektorové komunikace uvnitř MAS atd.

 

Osoba

Telefon

Email

Ing. Marek Zábranský
 vedoucí manažer SCLLD

739 344 119

manazer@mas-moravskabrana.cz