Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Činnost

Role MAS Moravská brána

  • hlavní kontaktní místo pro žadatele o dotaci
  • partner centrálních řídících orgánů zajišťující vyhlašování výzev, hodnocení, výběr, monitorování, provádění plateb a kontrolu projektů u vybraných opatření Operačního programu Zaměstnanost, IROP a Programu rozvoje venkova
  • partner žadatelů a příjemců podpory poskytující základní informace a podporu pro příjemce dotace
  • realizátor vlastních projektů MAS
  • animátor spolupráce mezi obcemi, neziskovými organizacemi a podnikatelským sektorem
  • gestor strategického rozvoje území
  • motor rozvoje