Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Animace škol a školských zařízení v rámci OP VVV. Zásadními aktivitami jsou konzultační a poradenská činnost a metodická podpora pro školy v rámci aktivit hrazených z OP VVV a podpora jejich vzájemné spolupráce:

 Metodická pomoc ZŠ a MŠ

  • pomoc s výběrem vhodných šablon z OP VVV,
  • facilitace spolupráce škol – šablony založené na sdílení zkušeností a vzájemného učení pedagogů z různých škol

Školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ

  • organizace vzdělávání v oblasti projektového řízení, školení na výzvy

Konzultační činnost při realizaci projektu

  • např. zadávání veřejných zakázek, povinná publicita, pomoc s řešením vzniklých problémů, změny projektu, dodržování harmonogramu, atd.

Metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu

  • zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
  • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu

Metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

  • pomoc s přípravou pro kontroly, metodická pomoc pro archivaci dokumentace projektu, pomoc s přípravou závěrečné zprávy a vyúčtování

 

Animace školských zařízení bude prováděna formou skupinových školení a seminářů a dále individuálních konzultací s jednotlivými školami v kanceláři MAS a ve školách, a dále e-mailovou a telefonní podporou dle aktuální situace.

Souhlas_ZŠ_MŠ

Strana