Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - II._modifikace_9.11.2020

5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - II.

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Stanovy zapsaného spolku MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Příloha č. 3 Jednací řád MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Příloha č. 4 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 5 Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Pozvánka na seminář pro žadatele - 5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - II.

Prezentace - seminář pro žadatele - 5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - II.

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-5.výzva

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-5.výzva (aktualizace ke dni 23. 7. 2019)

Odborný posudek vypracovaný k projektu (Letní příměstské tábory SVČ Lipník nad Bečvou II.)_anonymizováno

Odborný posudek vypracovaný k projektu (Miniškolka Osečánek)_anonymizováno

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu (Letní příměstské tábory SVČ Lipník nad Bečvou II.)_anonymizováno

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu (Miniškolka Osečánek)_anonymizováno

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS, Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS, Podepsané etické kodexy (vč. os. zprac. odb. posudek) - VH_anonymizováno

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS (rady spolku), Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu MAS, Podepsané etické kodexy_anonymizovano

Pozvánka na seminář pro příjemce - 3., 5., 6. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ

Prezentace - seminář pro příjemce - 3., 5. a 6. výzva MAS - OPZ

Strana