Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

2. Výzva MAS - OPZ

2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Pozvánka na seminář pro žadatele - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I. (v

Prezentace - seminář pro žadatele - 2. výzva MAS

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-2.výzva

1. odborný posudek vypracovaný k projektu (Ženy, Matky - NASTARTUJTE SE!)_anonymizováno

2. odborný posudek vypracovaný k projektu vč. přílohy (Ženy, Matky - NASTARTUJTE SE!)_anonymizováno

Odborný posudek vypracovaný k projektu (Záhorská kronika)_anonymizováno

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu (Záhorská kronika)_anonymizováno

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu (Ženy, matky - NASTARTUJTE SE!)_anonymizováno

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS, Prezenční listina z jednání (opravená), Podepsané etické kodexy (vč. osob zpracováva

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS (rady spolku), Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu MAS, Podepsané eti

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS (rady spolku), Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu MAS, Podepsané eti_1

Pozvánka na seminář pro příjemce - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I

Prezentace - seminář pro příjemce - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I.