Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Strategie MAS na období 2021-2027, koncepční část schválena

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravská brána pro období 2021-2027 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj schválena dne 14.9.2021. Dalším krokem bude příprava tzv. Akčních plánů pro jednotlivé operační programy. Časově se bude odvíjet od definování podmínek pro tvorbu akčních plánů MAS, předpoklad je jaro 2022.

CLLD_21_04_048 Signována pro podání do MS2021+