Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Dotazníkové šetření k přípravě SCLLD 2021-2027

V současné době zjišťujeme dotazníkovým šetřením potřeby občanů, obcí a jejich příspěvkových organizací, podnikatelů a neziskových organizací regionu. Dotazníky jsou sestaveny k mapování projektových záměrů a získání informací o potřebách, které bude možné podpořit z dotačních programů EU v novém programovém období, a budou podkladem pro tvorbu zásobníku projektů pro nové programové období.

Dotazníky jsou k dispozici zde http://mas-moravskabrana.cz/strategie_sclld/strategie_2021_2027.  Prosíme širokou veřejnost o vyplnění a zaslání na e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz  do 19.2.2021.

Dotaznik-2021-2027-NNO, školy

Dotaznik-2021-2027-obce

Dotaznik-2021-2027-podnikatele

Dotaznik-2021-2027-sociální služby