Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Vyhlašujeme novou výzvu na podporu komunitních aktivit na území MAS Moravská brána v období 16. 10. 2023 - 30. 4. 2024.

2. výzva MAS Moravská brána - IROP- „Infrastruktura pro sociální služby“.  Vyhlášení výzvy: 02. 10. 2023; Ukončení výzvy: 31. 10. 2024, 12:00 hod. nebo do vyčerpání alokace. Kompletní dokumentace ke stažení ZDE 

1. výzva MAS Moravská brána - IROP- „Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu“.  Vyhlášení výzvy: 02. 10. 2023; Ukončení výzvy: 31. 10. 2024, 12:00 hod. nebo do vyčerpání alokace. Kompletní dokumentace ke stažení ZDE 

Níže naleznete tiskovou zprávu.

Aktuálně je připravená 8. výzva MAS Moravská brána s uzávěrkou do 13.10.2023. Kompletní dokumentace je ke stažení zde - 

 https://mas-moravskabrana.cz/dotace/8__vyzva_mas___prv_2023

 

MAS Moravská brána, z.s. vyhlašuje novou výzvu. Je určena pro pořadatele příměstských táborů na území MAS Moravská brána. 

Výzva: Výzva - komunitní příměstské tábory - 1_2023_ 

Další informace: https://mas-moravskabrana.cz/projekty_mas/opz_

Alokace pro rok 2023 je vyčerpána. Děkujeme za Váš zájem.

MAS Moravská brána připravuje spuštění nového dotačního titulu MAS-OPTAK určeného pro malé a střední podniky (kromě zemědělství), který bude zaměřen na zvyšování technologické úrovně, digitalizaci a automatizaci výroby či poskytovaných služeb. V letech 2023 a 2024 rozdělí MAS mezi žadatele v regionu cca 1,5 mil Kč, v následujícím období 2025 až 2026 lze očekávat stejný objem finančních prostředků. 

MAS MB - dotacni program MAS-OPTAK 

 

  • 2. 5. 2023 - vyhlášení nové výzvy, zveřejnění podmínek a zahájení příjmu žádostí (30. 4. 2023 ukončení příjmu ve stávající výzvě)
  • alokace výzvy 3 mld. Kč
  • rozšíření o solární systémy pro ohřev vody (fotovoltaické a fototermické)
  • dotace na každý systém 90 000 Kč (dotace na zateplení zůstává 150 000 Kč)
  • v rámci výzvy je možné podat pouze jednu žádost na jeden RD (samostatně nebo kombinace); není možné podat 2 žádosti postupně, jednu na zateplení a druhou na ohřev vody
  • montáž solárního systému musí realizovat odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií
  • nově zpráva o montáži, kterou žadatel předloží při doložení realizace (vyplní instalační firma)

NZÚ Light_novinky FIN 

MAS MORAVSKÁ BRÁNA se zapojila do podpory administrace v rámci programu Nová zelená úsporám Light, který je určen na úsporná energetická opatření nejzranitelnějším domácnostem. Více informací v příloze a na webu https://novazelenausporam.cz/nzu-light/
Plakát NZÚ Light MASMB 
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Light 
NZÚ Light_leták A4_11-2022_web 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj posouvá termín výzev na základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu až na 1. listopad 2022. Vychází vstříc žadatelům, neboť po komunálních volbách se teprve ustavují nová vedení obcí, která budou mít příležitost záměry ještě prodiskutovat. 1. listopadu 2022 ministerstvo vyhlásí prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dvě výzvy na podporu základních škol. Pro tzv. méně rozvinuté regiony a přechodové regiony je připraveno celkem 3,2 mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Více na https://irop.mmr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/mmr-vice-casu-na-zadosti-termin-vyzvy-na-zakladni

 

V pondělí 25.7.2022 ve 14:00 se v kanceláři MAS Moravská brána uskuteční seminář pro příjemce k výzvě PRV č. 7.

Veškerou dokumentaci k výzvě naleznete na: https://mas-moravskabrana.cz/dotace/7__vyzva_mas___prv_2022/1836

Seznam vybraných a nevybraných žádostí -  7. výzva MAS Moravská brána do PRV. Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce.

Seznam vybraných projektů_7-výzvaPRV_2022 
Usnesení rada 28-6-2022 

Řídicí orgán OP JAK dne 25. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ  a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Výzva cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky a na ověření modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 28. 04. 2023 ve 14:00:00.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.

Valná hromada MAS Moravská brána, z.s. se uskuteční v pondělí dne 23.5.2022 v 17:00 v Sokolovně v Oseku nad Bečvou.

POZVÁNKA_VH MAS 23-5-2022 

Aktuálně je připravená 7. výzva MAS Moravská brána s uzávěrkou 29.4.2022. Fiche 1: Zemědělské investice - 2.831.881,- Kč. Fiche 2: Nezemědělská produkce - 2.831.880,- Kč.

Semináře proběhnou v úterý 15.3.2022 v kanceláři MAS: 
15:30 hod - Fiche č. 1  Zemědělské investice
16:00 hod - Fiche č. 2  Nezemědělská produkce

Kompletní dokumentace je ke stažení na http://mas-moravskabrana.cz/dotace/7__vyzva_mas___prv_2022

Seznam vybraných žádostí k podpoře:

9. výzva MAS Moravská brána-IROP-ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY
10. výzva MAS Moravská brána-IROP-ROZVOJ CYKLODOPRAVY
11. výzva MAS Moravská brána-IROP-VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

Seznam vybraných projektů_9, 10, 11.výzva

Výroční zpráva MAS za rok 2021 Výročni zpráva MAS 2021

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravská brána pro období 2021-2027 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj schválena dne 14.9.2021. Dalším krokem bude příprava tzv. Akčních plánů pro jednotlivé operační programy. Časově se bude odvíjet od definování podmínek pro tvorbu akčních plánů MAS, předpoklad je jaro 2022.

CLLD_21_04_048 Signována pro podání do MS2021+

MAS Moravská brána vyhlašuje 9., 10. a 11. výzvu IROP v termínu od 4.10. do 30.11. 2021. Kompletní dokumentace je ke stažení v menu DOTACE / Výzvy MAS 2014 - 2020.

http://mas-moravskabrana.cz/dotace/9__vyzva_mas___irop_2021
http://mas-moravskabrana.cz/dotace/10__vyzva_mas___irop_2021
http://mas-moravskabrana.cz/dotace/11__vyzva_mas___irop_2021

Semináře pro žadatele se uskuteční v úterý 5.10. 2021 v kanceláři MAS - 9. výzva v 14:00, 10. výzva v 15:00, 11. výzva v 15:30.

Ve čtvrtek 15.7.2021 v 15:00 se v kanceláři MAS Moravská brána uskuteční semináře pro příjemce k výzvě PRV č.6.

Veškerou dokumentaci k výzvě naleznete na: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/6__vyzva_mas___prv_2021

 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí -  6. výzva MAS Moravská brána do PRV. Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce,  Fiche 3: Zemědělská produkce.

Seznam vybraných projektů_6.výzva_2021

Valná hromada MAS Moravská brána, z.s. se uskuteční v úterý dne 25.5.2021 v 17:00 v KD ECHO v Lipníku nad Bečvou.

POZVÁNKA_VH MAS 25.5.2021

Pozvání na Veřejné projednání koncepční části strategie MAS Moravská brána na období 2021 – 2027 (SCLLD), které se uskuteční v úterý 11. 5. 2021 v 15:00 hod. prostřednictvím online platformy ZOOM. Pozvánka_VP_11.5.2021

Jednání bude zaměřeno na projednání a navržení rozvojových potřeb území MAS. K jednání se připojíte pomocí následujícího odkazu (přístupný od 14:45): https://us05web.zoom.us/j/8177053182?pwd=K2dFSzAzYUt5Z2RUd01icXY1SnV2dz09

Strana