Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 


Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Valná hromada MAS Moravská brána, z.s. se uskuteční v pondělí dne 23.5.2022 v 17:00 v Sokolovně v Oseku nad Bečvou.

POZVÁNKA_VH MAS 23-5-2022 

Aktuálně je připravená 7. výzva MAS Moravská brána s uzávěrkou 29.4.2022. Fiche 1: Zemědělské investice - 2.831.881,- Kč. Fiche 2: Nezemědělská produkce - 2.831.880,- Kč.

Semináře proběhnou v úterý 15.3.2022 v kanceláři MAS: 
15:30 hod - Fiche č. 1  Zemědělské investice
16:00 hod - Fiche č. 2  Nezemědělská produkce

Kompletní dokumentace je ke stažení na http://mas-moravskabrana.cz/dotace/7__vyzva_mas___prv_2022

Seznam vybraných žádostí k podpoře:

9. výzva MAS Moravská brána-IROP-ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY
10. výzva MAS Moravská brána-IROP-ROZVOJ CYKLODOPRAVY
11. výzva MAS Moravská brána-IROP-VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

Seznam vybraných projektů_9, 10, 11.výzva

Výroční zpráva MAS za rok 2021 Výročni zpráva MAS 2021

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravská brána pro období 2021-2027 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj schválena dne 14.9.2021. Dalším krokem bude příprava tzv. Akčních plánů pro jednotlivé operační programy. Časově se bude odvíjet od definování podmínek pro tvorbu akčních plánů MAS, předpoklad je jaro 2022.

CLLD_21_04_048 Signována pro podání do MS2021+

MAS Moravská brána vyhlašuje 9., 10. a 11. výzvu IROP v termínu od 4.10. do 30.11. 2021. Kompletní dokumentace je ke stažení v menu DOTACE / Výzvy MAS 2014 - 2020.

http://mas-moravskabrana.cz/dotace/9__vyzva_mas___irop_2021
http://mas-moravskabrana.cz/dotace/10__vyzva_mas___irop_2021
http://mas-moravskabrana.cz/dotace/11__vyzva_mas___irop_2021

Semináře pro žadatele se uskuteční v úterý 5.10. 2021 v kanceláři MAS - 9. výzva v 14:00, 10. výzva v 15:00, 11. výzva v 15:30.

Ve čtvrtek 15.7.2021 v 15:00 se v kanceláři MAS Moravská brána uskuteční semináře pro příjemce k výzvě PRV č.6.

Veškerou dokumentaci k výzvě naleznete na: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/6__vyzva_mas___prv_2021

 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí -  6. výzva MAS Moravská brána do PRV. Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce,  Fiche 3: Zemědělská produkce.

Seznam vybraných projektů_6.výzva_2021

Valná hromada MAS Moravská brána, z.s. se uskuteční v úterý dne 25.5.2021 v 17:00 v KD ECHO v Lipníku nad Bečvou.

POZVÁNKA_VH MAS 25.5.2021

Pozvání na Veřejné projednání koncepční části strategie MAS Moravská brána na období 2021 – 2027 (SCLLD), které se uskuteční v úterý 11. 5. 2021 v 15:00 hod. prostřednictvím online platformy ZOOM. Pozvánka_VP_11.5.2021

Jednání bude zaměřeno na projednání a navržení rozvojových potřeb území MAS. K jednání se připojíte pomocí následujícího odkazu (přístupný od 14:45): https://us05web.zoom.us/j/8177053182?pwd=K2dFSzAzYUt5Z2RUd01icXY1SnV2dz09

POZVÁNKA Pozvánka_6.výzva_13.4.2021 na pracovní webinář k 6. výzvě PRV (Fiche 1 Zemědělské investice, Fiche 2 Nezemědělská produkce, Fiche 3 Zemědělská produkce), který se koná ve dne 13. 4. 2021 od 13:00 prostřednictvím aplikace ZOOM.

Přihlášení na tomto odkazu: https://us05web.zoom.us/j/8177053182?pwd=K2dFSzAzYUt5Z2RUd01icXY1SnV2dz09

Meeting ID: 817 705 3182, Passcode: 0Z2rAw

Veškerou dokumentaci k výzvě naleznete na: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/6__vyzva_mas___prv_2021

Dne 11.3.2021 bylo Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky vydáno Osvědčení o standardizaci MAS 2021-2027. Více v přiloženém protokolu.

Protokol z hodnocení_schvalující_MAS MORAVSKÁ BRÁNA_11.3.2021

Aktuálně je připravená 6. výzva MAS Moravská brána s uzávěrkou 30.4.2021. Kompletní dokumentace je ke stažení zde http://mas-moravskabrana.cz/dotace/6__vyzva_mas___prv_2021

 

V současné době zjišťujeme dotazníkovým šetřením potřeby občanů, obcí a jejich příspěvkových organizací, podnikatelů a neziskových organizací regionu. Dotazníky jsou sestaveny k mapování projektových záměrů a získání informací o potřebách, které bude možné podpořit z dotačních programů EU v novém programovém období, a budou podkladem pro tvorbu zásobníku projektů pro nové programové období.

Dotazníky jsou k dispozici zde http://mas-moravskabrana.cz/strategie_sclld/strategie_2021_2027.  Prosíme širokou veřejnost o vyplnění a zaslání na e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz  do 19.2.2021.

Současné období podpory projektů z Evropských fondů 2014 – 2020 pomalu končí, a i když na ukončení realizace projektů podpořených v letošním (i v příštím roce) máme další 2 až 3 roky, už je třeba myslet na to, na čem budeme pracovat v následujících letech.

V novém programovém období Národní síť MAS ČR vyjednává, že MAS budou rozdělovat finanční prostředky z těchto dotačních programů: 

  • Integrovaný regionální operační program – IROP,
  • Strategický rámec Společné zemědělské politiky - Program rozvoje venkova - PRV,
  • Operační program Zaměstnanost – OP Z + (Priorita 2 Aktivní začleňování terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí),
  • Dále bude MAS poskytovat poradenství v OP Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) a v Operačním programu Životní prostřední (OPŽP).

Seznam vybraných žádostí k podpoře:

7. výzva MAS Moravská brána-IROP-ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

Seznam vybraných projektů_7.výzva IROP

Seznam vybraných a nevybraných žádostí -  5. výzva MAS Moravská brána do PRV. Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce,  Fiche 3: Zemědělská produkce.

Seznam vybraných projektů_5.výzva_2020

Dne 24. 9. 2020 se konalo v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. jednání Rady spolku MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., na kterém byl vybrán projekt (žádost o podporu) k podpoře v rámci výzvy s názvem 7. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - III. (číslo výzvy MAS: C39/03_16_047/CLLD_15_01_032).

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS (rady spolku) včetně prezenční listiny a podepsaných etických kodexů (ve verzi s anonymizací podpisů), týkajících se výběru projektů (žádostí o podporu) v rámci zmíněné výzvy naleznete v záložce dané výzvy zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/7__vyzva_mas___opz_2020

Usnesení z daného jednání rady spolku naleznete zde: Usnesení-rada-24.9.2020

Žádost o podporu (projekt) postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ. 

MAS Moravská brána vyhlašuje 7.  a 8. výzvu IROP v termínu od 31.8. do 23.10. 2020. Kompletní dokumentace je ke stažení v menu DOTACE / Výzvy MAS 2014 - 2020.

http://mas-moravskabrana.cz/dotace/7__vyzva_mas___irop_2020
http://mas-moravskabrana.cz/dotace/8__vyzva_mas___irop_2020

Semináře pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 27.8. 2020 v kanceláři MAS - 7. výzva v 14:00, 8. výzva v 15:00.

Seznam přijatých žádostí -  5. výzva MAS Moravská brána do PRV. Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce, Fiche 3: Zemědělská produkce.

 Prijate projekty PRV 5.výzva

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. - 7. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - III. (výzva MAS č. C39/03_16_047/CLLD_15_01_032).

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-7.výzva

 

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. dne 30. 6. 2020 ve 4:00 hod. vyhlásí (otevře) v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 7. výzvu pro žadatele z Operačního programu zaměstnanost s názvem „7. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - III.“.
 
Veškeré informace k dané výzvě budou k dispozici a zveřejněny v den vyhlášení výzvy zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/7__vyzva_mas___opz_2020.

Seminář pro žadatele se uskuteční v pátek 3. 7. 2020 v 10:00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou (viz pozvánka níže).
Pozvánka na seminář pro žadatele - 7. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - III.

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil výzvu č. 02_20_080 Šablony III v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 31. března 2020. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 29. 6. 2021.

Více informací naleznete na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm
nebo v prezentaci Prezentace výzvy_Šablony III

MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s. informuje o konání semináře pro příjemce v rámci výzev (k výzvám) MAS z Operačního programu Zaměstnanost:
• „3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I.“ (číslo výzvy MAS: 650/03_16_047/CLLD_15_01_032), 
• „5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - II.“ (číslo výzvy MAS: 955/03_16_047/CLLD_15_01_032), 
• „6. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - II.“ (číslo výzvy MAS: 956/03_16_047/CLLD_15_01_032),

který se koná ve čtvrtek dne 11. 6. 2020 od 10:00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou. 

Pozvánka na seminář pro příjemce - 3., 5., 6. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ

 

Strana