Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Priority a opatření

Hierarchie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS moravská brána pro období 2014 – 2020 „Společně v pohybu“ respektuje principy skladby strategických dokumentů. Nejvýše postavená je tedy vize rozvoje regionu. Místní aktéři si již v roce 2013 vydefinovali 6 klíčových oblastí rozvoje svého území. Dosažení vize tedy je analogicky řešeno v rámci těchto oblastí. U každé z nich byl formulován jeden strategický cíl. Tyto cíle budou naplňovány prostřednictvím dosahování specifických cílů a resp. realizací jejich opatření. Nejníže postavené jsou pak vlastní projekty, aktivity realizované v rámci jednotlivých opatření.

Kompletní přehled cílů a opatření Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Moravská brána pro období 2014-2020 naleznete ZDE.

Klíčové oblasti rozvoje území MAS Moravská brána

Klíčovým oblastem rozvoje odpovídá 6 strategických cílů, které naplňují celkovou rozvojovou vizi:

  1. Nabídnout stávající přírodní a kulturní hodnoty pro rozvoj cestovního ruchu
  2. Zlepšit ochranu životního prostředí a zkvalitnit technickou infrastrukturu v obcích
  3. Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelů i zemědělců a vytvářet podmínky pro práci
  4. Zkvalitnit občanskou vybavenost v obcích
  5. Zkvalitnit vzdělávání, sociální služby a společenské zázemí pro spokojený život obyvatel
  6. Zajistit rozvoj regionu pomocí stabilní a otevřené MAS a mezisektorového partnerství členů

Strategické cíle SCLLD budou naplňovány prostřednictvím realizace specifických cílů, jejich opatření a aktivit financovaných prostřednictvím:

  • dotací z IROP, OPZ, PRV, OPŽP, OP PIK, OP VVV, OPD, OP PS ČR-PL
  • národních zdrojů
  • vlastních zdrojů místních aktérů.

 

Hierarchie návrhové části strategie

Vize – Vize rozvoje regionu určuje dlouhodobý cíl snažení. Odpovídá na otázku, jak chceme, aby region vypadal po období 2014-2020. Realizace této vize vyjadřuje konečný obraz regionu, který by měl být dosažen. Celková představa o budoucnosti území MAS vyplynula z názorů jednotlivých aktérů na jednáních pracovních skupin, veřejných projednáních a schůzkách pracovníků MAS s místními opinion leadery.

Strategické cíle  - MAS si stanovila celkem 6 strategických cílů, které vyjadřují základní směry udržitelného rozvoje území MAS Moravská brána vedoucí k dosažení vize.

Specifické cíle – jsou dílčími cíli, rozpracovávají jednotlivé strategické cíle.

Opatření – jejich realizace naplňuje specifické cíle strategie rozvoje území. Z opatření strategie jsou dle možností stanovených operačními programy vyčleněna opatření pro využití v programových rámcích pro jednotlivé operační programy.

Projekty – „nejnižší“ úroveň strategie – konkrétní záměry, které naplňují jednotlivá opatření. Projekty mohou naplňovat i více opatření napříč cíli i klíčovými oblastmi rozvoje území.

 

 

 

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna