Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Role MAS při implementaci strategie

MAS je nejnižším článkem implementační struktury politik místního rozvoje jako partner centrálně působících řídících orgánů jednotlivých sektorově nastavených programů.

Existuje přímá návaznost Programového rámce IROP, OPZ a PRV a příslušného Programového dokumentu. Ta spočívá především v provázání cílů a monitorovacích indikátorů. Programové rámce jednotlivých MAS se tedy přímo zavazují k naplňování monitorovacích indikátorů fondů, ze kterých jsou financovány.

Na MAS je nahlíženo i jako na tzv. zprostředkující subjekt, který jménem Řídícího orgánu na základě Dohody o delegování činností a pravomocí provádí některé činnosti, jako vyhlašování výzev, hodnocení, výběr a eventuálně i schvalování projektů, monitorování, provádění plateb, kontrolu a hodnocení projektů.

Zároveň je také bezprostředním partnerem žadatelů a příjemců podpory, kterým poskytnou základní informace a podporu v období přípravy, výběru (schválení) a realizace jejich projektů. MAS je hlavním kontaktním místem pro konečné příjemce. Komunikace mezi konečnými příjemci a platebními agenturami, resp. řídícími orgány, se tak u těchto projektů může omezit na minimum. Veškerý styk platební agentury s příjemci zajišťuje MAS, která platební agentuře předává k supervizi a k archivaci již zpracovanou, utříděnou a zkontrolovanou dokumentaci vč. závěrečných monitorovacích zpráv a zápisů z kontrol projektů.

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna