Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Certifikace MAS a schválení strategie

Postup výběru MAS a jejich Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) je pro programové období 2014–2020 následující:

1. Standardizace a certifikace MAS

MAS musí nejprve splnit standardy, díky kterým prokáže, že je schopna vykonávat činnosti stanovené ve Společném nařízení. Za nastavení těchto standardů je zodpovědné Ministerstvo zemědělství. Standardy jsou zaměřeny na 5 oblastí: území MAS, místní partnerství, orgány MAS, kancelář MAS, institucionalizace MAS.

Tato několikastupňová klasifikace zohledňuje dodržování základních principů metody LEADER, posouzení kvality nastavení a provádění administrativních procesů, dodržování zásad otevřenosti, transparentnosti a rovného přístupu, shromažďování a vyhodnocování informací z území, ale také rozsah a kvalitu „servisu“ poskytovaného MAS. Na certifikované MAS jsou přeneseny některé činnosti platebních agentur (např. uzavírání smluv o poskytnutí dotace, kontrolní činnost, posuzování způsobilých výdajů apod.), což jim umožní plně převzít odpovědnost za realizaci podpořených strategií ve spolupráci s řídícím orgánem daného fondu (až na úroveň tzv. zprostředkujícího subjektu).

Certifikát standardizace MAS Moravská brána

 

2. Žádost o podporu SCLLD

Jakmile MAS projde procesem standardizace, může předložit žádost o podporu své SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů a územní dimenze. Dále se postupuje podle závazné legislativy EU – Společné nařízení stanoví, že SCLLD vybírá komise zřízená na úrovni příslušných řídících orgánů programů. Po posouzení a výběru konkrétních SCLLD řídící orgán vydá rozhodnutí o schválení strategie, včetně přídělů z jednotlivých fondů. Žádost o podporu byla podána dne 23.2.2016.

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna