Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Metoda LEADER, která prokázala životaschopnost v průběhu uplynulých dvaceti let, je v programovacím období 2021–2027 součástí Komunitně vedeného místního rozvoje. Slogan MAS Moravská brána „Otevřeně pro rozvoj regionu“  doplnilo motto strategie „Společně v pohybu“, které symbolizuje sepětí tří mikroregionů a novou dynamiku rozvoje.

Důležitým prvkem tvorby strategie je přístup „odzdola nahoru“ kladoucí důraz na přímou spolupráci veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru v regionu. Obyvatelé nebo uživatelé území mají možnost aktivního zapojení do plánovacích procesů a podílet se na rozvoji území. Komunitně vedený místní rozvoj je nástrojem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy, kterým dnes čelíme. Má podstatný vliv na životy lidí a na vytváření nových myšlenek. Podporuje společné zavádění efektivních a často zcela netradičních nápadů do praxe a posiluje místní kapacitu pro rozvoj území.

Příprava strategie probíhá v několika krocích:

  • dotazníkové šetření a sběr projektových záměrů
  • veřejná projednávání 
  • příprava analytické části strategického dokumentu – popis a vymezení území
  • příprava strategické části dokumentu – definování priorit a zájmů regionu a programových rámců pro IROP, PRV a OPZ
  • příprava implementační části 

Dotazníky jsou sestaveny k mapování projektových záměrů a získání informací o potřebách, které bude možné podpořit z dotačních programů EU v novém programovém období, a budou podkladem pro tvorbu zásobníku projektů pro nové programové období.

Dotaznik-2021-2027-NNO, školy

Dotaznik-2021-2027-obce

Dotaznik-2021-2027-podnikatele

Dotaznik-2021-2027-sociální služby

 

Strana

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna