Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Registrační číslo:  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009890

Částka: 1 899 955 Kč

Doba realizace projektu: 1.1.2019-30.6.2020

Nositel projektu: MAS Moravská brána, z.s.

Územní vymezení: území MAS Moravská brána

Realizační tým MAS MB: Bc.Vendula Hluzinová, Bc. Lenka Zavadilová, DiS, Hana Nehybová

 

 Leták Ženy matky - NASTARTUJTE SE_final_úprava pro LL

 

Projekt „Ženy, matky-NASTARTUJTE SE!“ byl zpracován manažery MAS a podpořen v rámci 2. výzvy Operačního programu Zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti a podnikání.  Tento projekt si klade za cíl uplatnit účastnice projektu na lokálním trhu práce jako konkurenceschopných zaměstnankyň nebo jako podnikatelek díky založení vlastní živnosti.

 

Dalším cílem je podpořit minimálně 15 osob z řad CS z území Moravské brány a zlepšit tak situaci žen pečujících o dítě do 15 let věku a žen nad 50 let věku v kontextu sladění pracovního a rodinného života.

Účastnice absolvují komplexní vzdělávací program, který jim poskytne možnost obnovení či doplnění znalostí, zvýší jejich motivaci, sebevědomí a především zvýší jejich zaměstnatelnost na současném lokálním trhu práce.

Podpora zahájení a rozvoj samostatné výdělečné činnosti účastnic, které se rozhodnou pro sebezaměstnání - vlastní podnikání.

Vytvoření 3-6 pracovních míst se mzdovým příspěvkem. Zaměstnavatelem pro účastnice projektu, které se rozhodly pro testování si podnikání, bude partner projektu BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo, které slouží jako "podnikatelský inkubátor" od roku 2017. Dalšími potenciálními zaměstnavateli budou obce regionu a lokální zaměstnavatelé regionu.

 

Bc. Vendula Hluzinová
tel.: 776 606 417, e-mail: vendula.hluzinova@mas-moravskabrana.cz

Mgr. Lenka Zavadilová
tel.: 724 758 132, e-mail: lenka.zavadilova@mas-moravskabrana.cz     

Strana

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna