Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

ŽÁDOST O PODPORU 2

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009089

 

Hlavní cíl projektu: Projekt řeší posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Moravská brána za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Aktivitami projektu jsou přípravné, podpůrné činnosti, provozní činnosti, animace strategie CLLD, škol a školských zařízení.

 

Aktivity projektu:

1. Přípravné, podpůrné činnosti  - příprava strategie CLLD v rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014 - 2020.
2. Provozní činnosti - aktualizace strategie CLLD,  evaluace a monitorování strategie CLLD, zpracování výzvy MAS a hodnoticích kritérií, vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění na webu MAS, poskytování konzultací žadatelům, příjem žádostí o podporu, zabezpečení celého procesu kontroly a výběru projektů až do fáze schválení ŘO, průběžná aktualizace webových stránek MAS, kontrola projektů.
3. Animace strategie CLLD - Propagace strategie CLLD (letáky, zpravodaje venkova, výroční zprávy atd.), osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní působnosti MAS prostřednictvím např. workshopů, besed, konferencí a jiných aktivit souvisejících s realizací strategie CLLD., za účelem získání podpory z operačních programů a Programu rozvoje venkova, Semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS.
4. Animace škol a školských zařízení v OP VVV - metodická pomoc školám a školským zařízením v rámci jejich projektů prostřednictvím tzv. šablon, organizace školení, konzultační činnost při realizaci projektu, pomoc při zpracování zpráv, pomoc při přípravě závěrečné zprávy, při kontrole na místě a další související s realizací projektu. 

 

Doba realizace projektu: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2023

 

Výše finanční podpory: 7 714 462,65 Kč

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu

Strana

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna