Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Realizační tým MAP

Realizační tým tvoří 5 pracovníků na administrativních a odborných pozicích, celkový součet pracovních úvazků je však pouze 2,92 úvazku, což plně odpovídá potřebám projektu. Administrativní tým je složen z hlavního manažera projektu, finančního manažera a asistenta. Odborný tým tvoří odborný řešitel, dva manažeři klíčové aktivity a dva pedagogičtí konzultanti. 

 

Administrativní tým
Hlavní manažer projektu zodpovídá za celkovou realizaci projektu. Řídí činnost administrativního i odborného týmu. Je hlavní kontaktní osobou pro Řídící orgán OP VVV. Zodpovídá za administraci projektu a realizaci aktivit Evaluace a Řízení MAP. 
Finanční manažer zodpovídá za financování projektu a stav rozpočtu a související administrativu.
Asistent zajišťuje technickou podporu realizačního týmu, odpovídá za archivaci dokumentů projektu. 

 

Odborný tým
Odborný řešitel je zodpovědný za zpracování Analýzy, Strategického rámce MAP, seznamu investičních priorit a Akčního plánu v předepsaném rozsahu a kvalitě.
Manažer klíčové aktivity I (Oblast I. Povinná opatření a III - Průřezová a volitelná opatření) a Manažer klíčové aktivity II (Oblast II. - Doporučená opatření) zodpovídá ve své oblasti za organizaci diskuze v území, vyhledávání a zapojení klíčových aktérů, práci s pracovními skupinami, vyhledávání a šíření příkladů dobré praxe, facilituje dohody o společných projektech a zajišťuje realizaci vzdělávacích aktivit. Připravuje podklady pro odborného řešitele a zajišťuje dohody o investicích a souhlasy zřizovatelů.
Pedagogický konzultant I (Oblast I. - Opatření 2, 3 a Oblast II. Doporučená opatření) a Pedagogický konzultant II (Oblast I. - Povinná opatření, Opatření 1, 2 a Oblast III. - Průřezová a volitelná opatření) poskytuje týmu odborný vhled a zpětnou vazbu ke všem aktivitám projektu.

 

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna