Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Obec Dolní Újezd provedla v roce 2016 opravu dvou budov – hasičské zbrojnice a objektu čp. 38 (bytový dům, pohostinství, pošta). Byly provedeny vnější omítky, výměna vstupních dveří, garážových vrat apod. Náklady na opravy dosáhly výše 700 tis. Kč a podílel se na nich i Olomoucký kraj, který přispěl částkou 269 tis. Kč z prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.

Obec Týn nad Bečvou uspěla ve 47. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava s projektem přístavby a komplexní rekonstrukce stávajícího domu č.p. 166 na Návsi B. Smetany v Týně nad Bečvou, změny jeho využití z bydlení na občanskou vybavenost – muzeum. Muzeum bude věnované významnému českému hudebnímu skladateli Bedřichu Smetanovi, který je úzce spjat s obcí Týn nad Bečvou.
Získané finanční prostředky z Evropské unie přispějí k vybudování infrastruktury poznávacího cestovního ruchu s cílem podpory cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti území. Realizace projektu probíhá v letech 2014-2015.

Muzeum Bedřicha Smetany

logo cs r-s vc.cislaZáměrem projektu je výstavba druhé části regionálně významné stezky „Jantarová stezka“ a to za účelem propojení obcí Radslavice a Sušice, která navazuje na první část z Grymova do Radslavice s cílem podpory rozvoje cestovního ruchu v regionu. Projekt řeší bezpečnost pohybu v předmětném úseku souběžném se silnicí II/434 a tím eliminaci rizik vážných dopravních nehod a to v rámci produktivních činností i trávení volného času. Realizace projektu proběhla v roce 2013.

Cyklostezka Radslavice-Sušice 

Obec Týn nad Bečvou uspěla ve 22. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava a získala finanční prostředky z Evropské unie na realizaci projektu vybudování infrastruktury pro bezmotorovou dopravu. Jedná se o část regionálně významné cyklostezky Bečva v délce 1,32 km, v katastrálním území Týn nad Bečvou a Lipník nad Bečvou, zajišťující propojení hlavní páteřní sítě vedoucí od Hustopeč nad Bečvou přes Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov až do Kojetína mimo hlavní silnice. Záměrem je vytvořit bezpečnou a atraktivní infrastrukturu pro rozvoj aktivní rekreace a zdravého životního stylu, která bude plnohodnotnou součástí turistického koridoru Greenways Krakov – Vídeň a bude sloužit široké veřejnosti, zejména cyklistům, pěším a také pro bruslaře na in-line bruslích. Výhodou stezky je přírodní tvar krajiny kolem řeky Bečvy. Fyzická realizace projektu proběhla v r. 2013.  

Cyklostezka Týn nad Bečvou

Obec Soběchleby připravila a podala začátkem roku 2008 žádost o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova. Záměrem projektu revitalizace prostoru centrální části obce je obnovit zahradu kolem kostela jako veřejně přístupný prostor s odpočinkovou a meditační částí, vybudovat zpevněné plochy kolem kostela pro potřeby provozu kostela a široké veřejnosti, vybudovat prvky oplocení a objekty drobné architektury, rekonstruovat stávající hlavní schodiště ke kostelu, odstranit boční schodiště, které bude nahrazeno novým prostorově vhodnějším schodištěm, vybudovat novou autobusovou zastávku v návaznosti na okolí kostela, také bude řešena stávající asfaltová plocha před hlavním schodištěm do kostela, čímž bude vyřešena problematika parkování.
Projekt byl schválen Výborem Regionální rady k podpoře, výše dotace činí 6.308.695,-Kč. Cílem projektu je zajistit efektivnější využití veřejného prostranství obnovou infrastruktury a místní komunikace, vyřešit dopravně nebezpečný prostor, a tím zvýšit bezpečnost obyvatel pohybujících se u autobusové zastávky (osob procházejících, projíždějících vozidlem i na kole, parkujících, čekajících na autobus), vytvořit kvalitní prostředí pro setkávání občanů všech věkových kategorií a vytváření a navazování sociálních kontaktů. Realizace projektu proběhla v r. 2009.

Sobechleby okoli kostela

Obec Týn nad Bečvou uspěla ve druhé výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava a získala finanční prostředky z Evropské unie na realizaci projektu vybudování infrastruktury pro bezmotorovou dopravu. Jedná se o část regionálně významné cyklostezky Bečva v délce 1,09 km, v katastrálním území Týn nad Bečvou a Jezernice, zajišťující propojení hlavní páteřní sítě vedoucí od Hustopeč nad Bečvou přes Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov až do Kojetína mimo hlavní silnice. Záměrem je vytvořit bezpečnou a atraktivní infrastrukturu pro rozvoj aktivní rekreace a zdravého životního stylu, která bude plnohodnotnou součástí turistického koridoru Greenways Krakov – Vídeň a bude sloužit široké veřejnosti, zejména cyklistům, pěším a také pro bruslaře na in-line bruslích. Realizace projektu proběhla v roce 2009.

Cyklostezka Bečva

Strana

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna