Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Částka: 31 170 280,00 Kč
Doba realizace projektu: 
1. květen 2013 až 31. říjen 2015
Nositel projektu: Svaz měst a obcí ČR, Projektová kancelář, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
Územní vymezení: celá ČR - území MAS Moravská brána
Realizační tým SO ORP Lipník nad Bečvou: Ing. Martina Zdráhalová, ing. Marek Zábranský, Ing. Eva Dostalíková, Bc. Vendula Hluzinová, Hana Nehybová
www.obcesobe.cz


Cíl projektu

Posílit meziobecní spolupráci obcí při výkonu samostatné působnosti v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Mikroregion Lipensko realizuje dílčí část projektu pro správní území ORP Lipník nad Bečvou. Po dohodě obcí MAS Moravská brána byla realizace projektu - návrhová část zpracována pro celé území MAS.


Dílčí cíle

 • Zmapovat situaci v území a přispět k hledání společných řešení v oblastech samostatné působnosti obcí
 • Připravit půdu pro vznik koordinačních a rozhodovacích mechanismů obcí v daném území (od neformálních struktur po institucionalizovanou spolupráci formou speciálního svazku obcí s přihlédnutím k již existujícím DSO)
 • Připravit podněty a návrhy pro potřebné úpravy v legislativě

Vybrané oblasti meziobecní spolupráce

 • předškolní výchova a základní školství
 • sociální služby
 • odpadové hospodářství
 • podpora zaměstnanosti a podnikání


Přínosy projektu

 • koordinace veřejných služeb v území, zlepšení služeb, úspory prostředků pro rozvoj obcí, odlehčení zátěže starostů malých obcí
 • zpracovaná Strategie meziobecní spolupráce je základ pro čerpání finančních prostředků jak z národních, tak evropských zdrojů
 • spolupracující obce – vytvoření nezpochybnitelného partnera pro stát a ostatní regionální hráče
 • využití výstupů k podloženým legislativním úpravám, a to jak v oblasti finanční (motivační prvky v RUD, národní dotační tituly), tak v jednotlivých řešených oblastech (za celou ČR realizuje SMO ČR)
 • podpora samostatného fungování obcí – argumentace proti snahám o jejich administrativní slučování


Ke stažení:
Příklady dobré praxe MOS
Strategie meziobecní spolupráce - verze 04/15
Akční plán pro roky 2016 - 2017

 

 

25.8.2015 se v Hranicích sešli klíčoví hráči trhu práce nam Lipensku a Hranicku a společně diskutovali o situaci na trhu práce. O výsledcích a možném pokračování se dočtete v tomto článku. 

Seznamte se s výstupy projektu na podporu meziobecní spolupráce! Jsou jedinečné - Česká republika totiž dosud nebyla takto podrobně mapována. Díky projektu vznikla celá řada analyticko-strategických dokumentů týkajících se situace v území, které můžete využít i vy. Najdete je po kliknutí na odkaz níže. Materiály jsou ve verzi k datu  20. 12. 2014 a budou ještě dopracovány na základě závěrečných posudků, kterými se v současné době zabývá odborný tým projektu. Konečná podoba dokumentů v celém území bude k dispozici ve 2. polovině dubna 2015.

https://drive.google.com/folderview?id=0B5DggHE3zHReeE82eVVOS1hqV1E&usp=drive_web

Od ledna 2014 pracujeme na koncepci rozvoje meziobecní spolupráce v oblastech odpadového hospodářství, základního školství, sociálních služeb a podpory zaměstnanosti a podnikání v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem Podpora meziobecní spolupráce (MOS). Tento projekt realizuje jako partner Mikroregion Lipensko, nicméně strategie byla zpracována pro celé území MAS.

Dne 31.1.2015 jsme obdrželi od Svazu měst a obcí ČR oponenturu ke Strategii meziobecní spolupráce 2014-2023. Celkové hodnocení dokumentu je velmi pozitivní, strategie je hodnocena jako výborná - nadprůměrná. Po zapracování drobných připomínek bude strategie zveřejněna na webových stránkách MAS a Mikroregionu Lipensko. Nyní pracujeme na vytvoření akčního plánu pro rok 2015 a podnikáme první kroky pro její realizaci.

Strana