Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Podané ruce

Registrační číslo:  CZ.04.1.05/3.2.49.3/4934
Částka: 
Doba realizace projektu: 
1. leden 2007 až 31. březen 2008
Nositel projektu: 
MAS Záhoří – Bečva, o.s.
Územní vymezení: 18 obcí z území MAS (Buk, Grymov, Hradčany, Lazníčky, Lazníky, Oldřichov, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Prosenice, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Sušice, Šišma, Tučín, Výkleky, Zábešní Lhota a Žákovice)
Realizační tým MAS MB: Ing.J.Vrublová, Ing.arch.S.Vrubel

Projekt „Podané ruce – projekt rozvoje občanské společnosti a komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“ byl zacílen na vytvoření komunitního plánu sociálních služeb jako dohody mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli pro 18 obcí MAS Záhoří – Bečva. Cílovou skupinu projektu tvořili všichni uživatelé sociálních služeb a všichni potenciální uživatelé, kterými se v budoucnu může stát každý jednotlivec.

Podané ruce1Smyslem projektu bylo společně stanovit vizi v oblasti sociálních služeb a naplánovat služby chtěné, potřebné a reálné tak, aby byla splněna podmínka zkvalitnění sociálních služeb. Bylo uskutečněno 6 setkání realizačního týmu, 5 veřejných setkání konaných vždy na dvou místech, konference, projekt byl rovněž prezentován na Valných hromadách MAS Záhoří - Bečva, na setkáních seniorů v Radslavicích a Prosenicích a na setkání MAS Olomouckého kraje na KÚOK, na zasedání zastupitelstva v Radslavicích a Tučíně. Ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a veřejnosti byla vytvořena řídící skupina. Členové Řídící skupiny se scházeli na jednáních Řídící skupiny (během sledovaného období proběhlo 17 setkání Řídící skupiny), uskutečnila se 4 setkání orientovaná vždy na konkrétní problémovou oblast za účasti členů Řídící skupiny a pozvaných odborníků a zájemců zvenčí, členové Řídící skupiny byli průběžně školeni ve specifické problematice sociálních služeb a v metodice komunitního plánování.

Hlavní aktivity projektu:

 • Vytváření základních struktur komunitního plánování v území MAS
  vytvoření 3 pracovních skupin, byly vybrány 3 problémové oblasti, přičemž se členové řídící skupiny/pracovních skupin dohodli společně s koordinátorkou a supervizorkou projektu na společných setkáních řídící skupiny zaměřené vždy na jednu problémovou oblast za účasti odborníků a zájemců zvenčí, důvodem je specifičnost území a konstruktivnější a komplexnější řešení problematiky. V rámci posledního setkání členů Řídící skupiny byli zvoleni konkrétní členové Skupiny místního partnerství a vznikl i Program místního partnerství.
 • Sběr a zpracování dat
  zpracování sociodemografické analýzy, dotazníkového šetření pro analýzu současného stavu sociálních služeb, obecného zhodnocení území, zjištění finančních toků v oblasti sociálních služeb - analýza financování poskytovatelů sociálních služeb v území, byl zpracován Katalog poskytovatelů sociálních služeb, následně proběhl jeho tisk, umístění na webových stránkách MAS a distribuce do všech 18-ti zúčastněných obcí tak, aby Katalogy sloužily svému účelu, tj. informování obyvatel v území.
 • Tvorba vize systému poskytování sociálních služeb, akčního plánu realizace a komunitního plánu sociálních služeb
  v této aktivitě byly stanoveny 3 kritické oblasti, vytvořena SWOT analýza současné situace na úrovni řídící skupiny, společná vize, návrh priorit jednotlivých pracovních skupin, byly vytvořeny SWOT analýzy a vize jednotlivých pracovních skupin, byl sestaven akční plán zahrnující strukturu opatření jednotlivých kritických oblastí.
  pracovní verze akčního plánu, stejně jako konečná verze akčního plánu byla vytištěna a ponechána k připomínkování. Byl sestaven kompletní "Komunitní plán sociálních a navazujících služeb na období 2008-2012 pro území 18 obcí MAS Záhoří - Bečva". 6.3.2008 - byla pracovní verze Komunitního plánu předložena Valné hromadě MAS Záhoří - Bečva, o.s. a byla schválena, byl uskutečněn výtisk zcela poslední a konečné - schválené verze Komunitního plánu a proběhla jeho distribuce dle nastavení projektu. Současně byly zúčastněné obce vyzvány, aby Komunitní plán schválily na svém jednání zastupitelstva.

Ke stažení: 
Komunitní plán sociálních a navazujících služeb MAS Záhoří-Bečva 2008 – 2012
Leták Podané ruce

  

 

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna