Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Registrační číslo: 13/019/4210a/671/000053
Částka: 
4.313.200,00 Kč, podíl MAS Moravská brána 2.080.200,00 Kč
Doba realizace projektu: 
1. leden 2014 až 30. květen 2015
Nositel projektu: 
MAS Hranicko, MAS Moravská brána
Územní vymezení: území MAS Hranicko a Moravská brána, obce Hustopeče nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Dolní Nětčice
Realizační tým MAS MB: Bc. Luboš Zatloukal, Ing. Marek Zábranský, Ing. Martina Zdráhalová

Projekt Hudební a filmová muzea realizovala MAS Moravská brána společně s MAS Hranicko. Cílem projektu bylo přispět k zachování kulturního dědictví venkova na poli hudby a filmu a to vybudováním a provozem 3 venkovských expozic:

 • Hudební a filmové muzeum regionu Hranicko, Hustopeče nad Bečvou
 • Muzeum Bedřicha Smetany, Týn nad Bečvou
 • Filmové muzeum, Dolní Nětčice

Hlavním výstupem projektu je tedy vznik 3 expozic zaměřených tentokrát na fenomény hudby a filmu. Hudební a filmové muzeum regionu Hranicko v Hustopečích shromáždilo zajímavosti z hudební historie a současnosti a umožňuje přehrávání zdigitalizovaných filmových historických záznamů. Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou připomene pobyt tohoto skladatele v regionu a také smrt jeho dcery, která je pochována na zdejším hřbitově. V budově obecního úřadu v Dolních Nětčicích vznikla expozice fotoaparátů a kamer, která nám přibléží historii rozvoje fotografie a filmu. Filmové muzeum Dolní Nětčice však především zajišťuje technologické zázemí pro vytvoření digitálního archivu filmových záznamů z regionu s dálkovým přístupem. Obě filmová muzea umožní prohlížení filmů přímo na místě pomocí dotykových monitorů s možností promítnutí záznamů na velkoplošnou projekci.

Muzea doplňuje portál filmovemuzeum.cz, který vznikl na základě plošného sběru historických filmových záznamů na filmech 8 a 16mm a VHS, jež se zde umístily ve zdigitalizované podobě streamovaných videosekvencí přístupných přes internet. Každý zájemce má tak zcela svobodný přístup ke zhlédnutí obsahu celé databáze digitálního archivu filmových záznamů z obou regionů. Filmy lze vyhledávat podle klíčových slov, obcí, roku vzniku, diváci mohou vkládáním komentářů upřesňovat informace o obsahu (jména osob, místa, datace, obsah). Databáze je neustále doplňována dalšími nalezenými a dodanými záznamy.

Projekt doprovodila exkurze Po stopách Bedřicha Smetany, odborná konference, vzdělávací seminář či série slavnostních otevření expozic za doprovodu společně nacvičených skladeb dechových hudeb z obou regionů. Propagace je zajištěna letákem, webovými stránkami muzeí a společným promoklipem.

Hlavní aktivity projektu:

 • —Hudební a filmové muzeum Hustopeče nad Bečvou
 • —Muzeum Bedřicha Smetany Týn nad Bečvou
 • —Filmové muzeum Dolní Nětčice
 • Digitalizace audiovizuálních  záznamů, portál filmovemuzeum.cz
 • —Společná studijní exkurze Po stopách Bedřicha Smetany
 • —Odborný výzkum a publikace
 • Nahrávka skladeb Bedřicha Smetany
 • Odborná konference
 • —Vzdělávací seminář
 • Propagace - leták, web muzeí, promoklip

Projekt Hudební a filmová muzea našich regionů byl realizován v rámci Programu rozvoje venkova ČR, Osa IV. LEADER, opatření IV.2.1, projekty Spolupráce.

 

 

Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 27.6.2015 od 15:00 v Týně nad Bečvou (náves B.Smetany). Podrobnosti akce naleznete v přiložené pozvánce.

V rámci Májových slavností v Dolních Nětčicích se v sobotu 2.5.2015 od 17:00 uskuteční otevření Filmového muzea na obecním úřadě. Podrobnosti slavností naleznete v přiložené pozvánce.

 

Zveme hudební pedagogy, organizátory a pořadatele, aktivní hudebníky, zájemce o historii, knihovnice, studenty i celou širokou veřejnost na konferenci Z hudební historie Hranicka a Lipenska, která se uskuteční 24.2. 2015 v městysi Hustopeče nad Bečvou. Pozvanka

čtvrtek 12.6.2014 14.00 – 18.00 hod.

Místní muzeum Býškovice lektor Ing. Ladislav Ptáček

Seminář pořádáme ZDARMA v rámci projektu „Hudební a filmová muzea našich regionů“. Je určen především osobám, které se v rámci své profese nebo volnočasových aktivit aktivně podílejí na budování a provozu venkovských muzeí, výstav či galerií, dále též manažerům MAS, starostům a dalším zájemcům o zachování kulturního dědictví venkova.

Pozvánka

MAS Moravská brána, o.s. ve spolupráci s obcemi mikroregionů Lipensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn nabízí občanům, obcím, spolkům, farním úřadům, podnikům, firmám a dalším organizacím možnost BEZPLATNÉ digitalizace vlastních historických filmových či zvukových záznamů zachycujících jakýmkoliv způsobem historii našeho kraje. Digitální podoba záznamu je v dnešní době jediná forma uložení, která umožňuje a zabezpečí uložení historicky cenného audiovizuálního materiálu pro naši generaci obyvatel a hlavně příští generace.

Digitalizace výzva

Strana