Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Částka: 
31 170 280,00 Kč Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.logo sms
Doba realizace projektu: 
1. červen 2014 až 31. prosinec 2015
Nositel projektu:
Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), Nábřeží 599, 760 01 Zlín
Územní vymezení: 69 MAS ze Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského kraje a Vysočiny; 2379 obcí
Realizační tým MAS MB: Ing. Martina Zdráhalová, Bc. Vendula Hluzinová, Hana Nehybová

Hlavním cílem tohoto systémového a nadregionálního projektu bylo posílit efektivitu a kvalitu chodu obcí v oblasti veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti, a to prostřednictvím unikátní formy meziobecní spolupráce na platformě MAS v 5 prioritních oblastech. MAS Moravská brána si zvolila 3 následující:

 • doprava,
 • školství,
 • protipovodňová opatření,
 • odpadové hospodářství,
 • nezaměstnanost.

Dalším cílem projektu bylo vytvořit výstupy, které starostům představí pozitivní efekty meziobecní spolupráce na platformě MAS, dají návod, jak meziobecní spolupráci na platformě MAS převést do praxe, umožní posílit spolupráci obcí na platformě MAS a mezi MAS navzájem a dále proškolení min. 1 903 starostů.

Výstupy projektu:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS - do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 69 MAS z 10 krajů České republiky.
 • Publikace Jak se vám líbí náš venkov - kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU
 • Metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy
 • Koncepční návrh legislativního řešení meziobecní spolupráce na platformě MAS
 • 69 Dodatků k Strategiím místního rozvoje jednotlivých MASek pro období 2014-2020 věnující se meziobecní spolupráci na platformě MAS vč. 69 Paktů o spolupráci a partnerství

Přínosy projektu:

 • společné komunitní plánování v rámci dané MASky/kraje ČR
 • větší informovanost o dění i plánech v sousedních obcích (horizontální komunikace ve veřejné správě)
 • sdílení dobrých příkladů ve vykonávání jednotlivých agend, které má potenciál vést k nižší chybovosti na úřadech a tedy k větší spokojenosti občanů
 • zefektivnění činnosti jejich úřadů a šetření finančních prostředků např. i sdílením některých služeb

Ke stažení:
Strategie spolupráce obcí na období 2015 - 2020

 

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

 Motto SMS ČR:
„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

 

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR:
Poslání a cíle SMS ČR.
Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí.
Přeji si dostávat novinky SMS ČR formou e-mailu. Registrace zdarma.
Informace pro členy SMS ČR.
Chci se stát členem SMS ČR.

Sdružení místních samospráv a MAS Moravská brána zvou všechny obce a zájemce o regionální politiku a spolupráci obcí na workshop Workshop Evropské fondy a MAS (podruhé) a polopatě, který se uskuteční 8.10.2016 v budově RCO Olomouc. Více...

 

Dne 8.9. 2015 se uskutečnil druhý kulatý stůl v rámci projektu SMS ECHÚ. Přítomní zástupci obcí schválili Strategii spolupráce obcí na období 2015 - 2020 a Pakt o spolupráci a partnerství.

25.8.2015 se v Hranicích sešli klíčoví hráči trhu práce nam Lipensku a Hranicku a společně diskutovali o situaci na trhu práce. O výsledcích a možném pokračování se dočtete v tomto článku. 

Dne 26.2.2015 proběhl v Radslavicích kulatý stůl u kterého se sešlo 22 starostů z naší MAS. Společně jsme diskutovali aktuální problémy, které obce aktuálně řeší a možnosti společného postupu. 

Pro starosty a starostky je určen WORKSHOP: PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+ ANEB DOTAČNÍ FONDY PO LOPATĚ, který se uskuteční ve čtvrtek 22. 1. 2015 od 9:00 v Olomouci

Strana

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna