Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Dokumenty MAP

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lipník nad Bečvou
Analytická část - pracovní verze prosinec 2016
Strategický rámec MAP - schváleno ŘV MAP červen 2017
Implementační část - Principy MAP - schváleno ŘV MAP prosinec 2016

Příloha MAP č. 1 Investiční priority - schváleno ŘV MAP červen 2017
Příloha MAP č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro MŠ 
Příloha MAP č. 3 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT pro ZŠ
Příloha MAP č. 4 SWOT analýza prioritních oblastí
Příloha MAP č. 5 Partnerská platforma
Příloha MAP č. 6 Dotazníkové šetření mezi rodiči MŠ a ZŠ

 

Dohoda o prioritách
Dohoda o prioritách - souhlas zřizovatele vzor
Dohoda o prioritách - dohoda o efektivním využití investice vzor

 

Řídící výbor
Členové řídícího výboru MAP
Statut
Jednací řád

ŘV MAP 1.7.2016
ŘV MAP 25.10.2016
Záznam hlasování ŘV MAP per rollam říjen 2016
Záznam hlasování ŘV MAP per rollam listopad 2016 
ŘV MAP 27.3.2017
Záznam hlasování ŘV MAP per rollam červen 2017

 

Pracovní skupiny
PS Předškolní vzdělávání
Zápis 8.3.2017
Zápis 11.5.2017
PS Základní vzdělávání
Zápis 15.3.2017
Zápis 5.6.2017
PS Volitelná opatření a mimoškolní vzdělávání
Zápis 22.2.2017
Zápis 14.6.2017
PS Polytechnika, rozvoj podnikavosti, kariérové poradenství
Zápis 27.2.2017
Zápis 23.5.2017
Zápis 7.6.2017
PS Řízení škol
Zápis 7.3.2017

 

Dotazníkové šetření mezi rodiči MŠ a ZŠ
Vyhodnocení šetření ZŠ
Vyhodnocení šetření MŠ

 

Veřejná projednání
Setkání řediteů a zřizovatelů 22.6.2017
Kulatý stul s řediteli
Kulatý stul téma inkluze
Kulatý stul téma dostupnost, kvalita a inkluze v MŠ
Kulatý stul téma čtenářská a matematická gramotnost
Kulatý stul téma mimoškolní vzdělávání
Kulatý stul téma polytechnika, kreativita a iniciativa a kariérové poradenství
Kulatý stul se zřizovateli a řediteli na téma spolupráce

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna