Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Co je MAS

Co je místní akční skupina (MAS)

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

MAS významnou měrou přispívá k rozvoji spolupráce všech aktérů v území a veškeré aktivity provádí transparentně s respektem principů komunitně vedeného místního rozvoje. V procesu přípravy rozvojových strategií jsou zainteresováni všichni členové MAS Moravská brána a také další subjekty, které po oslovení projevily zájem o spolupráci na rozvoji regionu. Všichni partneři – podnikatelé, neziskové organizace a obce – mají stejná práva a možnosti se vyslovit bez jakékoliv diskriminace či omezení svobodně a rovnoprávně se vyjádřit k dané problematice. Tento výrazně demokratický a vyvážený princip („každý hlas nás zajímá“) umožňuje rozvíjet území s důrazem na místní potřeby a potenciál území.

 

Činnost MAS

Každá MAS musí projít procesem certifikace a schválení rozvojové strategie, aby následně mohla vyhlašovat vlastní výzvy k předkládání projektových záměrů. Rozhodování o výběru samotných projektů zůstává přímo v jednotlivých místních akčních skupinách, které dobře znají potřeby daného území. MAS tedy umožňuje, aby o rozvoji regionu, v němž žijí, rozhodovali jeho obyvatelé a nikoliv centrální úřady. Kromě toho se MAS aktivně zapojuje do dění v regionu. Podporuje rozvoj spolupráce obcí, soukromého sektoru a státních institucí, nabízí konzultace a poradenství k projektovým záměrům, pomáhá hledat partnery pro vaše projekty, podporuje rozvoj česko-polské spolupráce, podílí se na kulturním a společenském životě regionu, zajišťuje přenos dobré praxe z celé ČR i zahraničí a v neposlední řadě prezentuje potřeby území a hájí jeho zájmy na krajské i státní úrovni prostřednictvím NS MAS ČR.

Hlavní činnosti:

  • tvorba strategií a plánů rozvoje regionu, koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
  • financování projektů k rozvoji regionu,
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními MAS, a ostatními subjekty, které významně ovlivňují a podílí se na rozvoji regionu, součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu,
  • poradenská a informační činnost,
  • přenos dobré praxe,
  • propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora kultury a společenského života
  • spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna