Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Získejte dotace prostřednictvím MAS Moravská brána

V následujících letech bude MAS stejně jako dosud vyhlašovat vlastní výzvy pro žadatele o dotaci z území MAS Moravská brána, na něž bude čerpat prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost.

 

Kdo může žádat?

Vhodným žadatelem je obec nebo její příspěvková organizace, nezisková organizace, podnikatelský subjekt nebo fyzická osoba se sídlem nebo působností na území MAS Moravská brána. Konkrétní typ žadatele se může v jednotlivých výzvách lišit.

Žadatel musí být připraven projekt 100% předfinancovat.

 

Jak začít?

    1. sepište si váš záměr, nápad, plán a vytvořte si ucelený předmět projektu

    2. konzultujte váš záměr v kanceláři MAS

        - způsobilé výdaje – vhodnost a podmínky financování

        - místo realizace

        - hodnota projektu a další náklady na projekt (příprava, výběrové řízení, stavební řízení)

        - vlastnické vztahy k projektu, partnerství, zvážení možnosti realizovat integrovaný projekt

    3. zjistěte si informace o aktuálních a plánovaných výzvách, registrujte se a nechte se informovat

    4. připravte a podejte svůj projekt 

        - žádost o dotaci

        - povinné a nepovinné přílohy (dle pokynů v textu Výzvy)

        - předání žádosti v kanceláři MAS v termínu stanoveném ve výzvě

 

Co se děje dál?

    5. proběhne kontrola přijatelnosti a administrativní kontrola žádosti o dotaci

        - provádí kancelář MAS, v případě zjištění formálních nedostatků vyzve žadatele k doplnění 

    6. hodnocení projektů

        - hodnotitelé provedou bodové hodnocení - výběrová komise provede výběr projektů – určí pořadí žadatelů včetně náhradníků

    7. registrace žádosti o dotaci na platební agenturu (ÚRR a RO SZIF) v Olomouci

        - kancelář MAS předá žádosti o dotaci na platební agenturu v Olomouci, po schválení je se žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí dotace a je            možné začít projekt realizovat

    8. po dokončení projektu je předložena žádost o proplacení, proběhne kontrola a projekt je proplacen a uzavřen

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna