Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Stanovy zapsaného spolku MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s

Příloha č. 3 Jednací řád MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s

Příloha č. 4 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 5 Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Příloha č. 6 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - vyrovnávací platba

Příloha č. 7 Údaje o sociální službě

Příloha č. 8 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Pozvánka na seminář pro žadatele - 3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I.

Prezentace - seminář pro žadatele - 3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I.

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-3.výzva

Odborný posudek vypracovaný k projektu (Sociální rehabilitace v Moravské bráně)_anonymizováno

Odborný posudek vypracovaný k projektu (Sociální začleňování - MAS Moravská Brána)_anonymizováno

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu (Sociální rehabilitace v Moravské bráně)_anonymizováno

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu (Sociální začleňování - MAS Moravská Brána)_anonymizováno

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS, Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS, Podepsané etické kodexy (vč. osoby zpracovávající odborný posudek) - věcné hodnocení_anonymizováno

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS (rady spolku), Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu MAS, Podepsané etické kodexy_anonymizováno

Pozvánka na seminář pro příjemce - 3., 5., 6. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ

Prezentace - seminář pro příjemce - 3., 5. a 6. výzva MAS - OPZ

 

Strana