Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Aktuální výzvy MAS 2014 - 2022

Aktuální  výzvy jsou zobrazeny  v levém menu .

 

Základní podmínky k jednotlivým opatřením (IROP, OPZA, PRV, OPŽP) naleznete v přiložených souborech.

Programový rámec OPZ, Programový rámec_IROP, Programový rámec_PRV, Programový rámec OPŽP

Důležité upozornění: U stavebních projektů je povinnou přílohou minimálně žádost o stavební povolení včetně dokumentace. 

 

Připravované výzvy MAS 2022

Název opatření (program)

Předpokl. alokace

C1 Zemědělské investice - PRV

 1 577 000,- Kč

C2 Nezemědělská produkce - PRV

 1 577 000,- Kč

 

Vyhlášené výzvy MAS 2021

Název opatření (program)

Alokace

A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy - IROP

 4.000.000,- Kč

A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi  - IROP

1.500.000,- Kč

C2 Nezemědělská produkce - PRV

 2.000.000,- Kč

A4 Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení - IROP

 2.000.000,- Kč

 

Vyhlášené výzvy MAS 2020

Název opatření (program)

Alokace

A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy - IROP

 5.500.000,- Kč

A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi  - IROP

4.500.000,- Kč

C2 Nezemědělská produkce - PRV

 4.775.000,- Kč

C1 Zemědělské investice - PRV

 3.000.000,- Kč

 C3 Zemědělské produkce - PRV

 572.000,- Kč

 

Vyhlášené výzvy MAS 2019

Název opatření (program)

Alokace

C2 Nezemědělská produkce - PRV

 1.590.265,- Kč

C3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - PRV

572.230,- Kč

B3 Prorodinná opatření - OPZA 

2.391.675,- Kč

B5 Sociální služby a sociální začleňování - OPZA

 932.415,- Kč

A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy - IROP

 4.306.000,- Kč

A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi  - IROP

 7.060.000,- Kč

D1 Založení a zlepšení funkčnosti USES - OPZP 

 5.950.000,- Kč

D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - OPZP

4.050.000,- Kč

 

 

 

Vyhlášené výzvy MAS 2018

Název opatření (program)

Alokace

B1 Podpora zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území- OPZA

2.705.040,- Kč

B5 Sociální služby a začleňování - OPZA 

2.930.460,- Kč

A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi - IROP

13.119.000,- Kč

A4 Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení - IROP

 4.370.000,- Kč

C1 Zemědělské investice - PRV

 2.268.848,- Kč

C2 Nezemědělská produkce - PRV

 3.256.506,- Kč

B4 Sociální podnikání - OPZA 

 1.723.800,- Kč

 

 

 

Vyhlášené výzvy MAS 2017

Název opatření (program)

Alokace

A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy - IROP

8.742.000,- Kč

A5 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - IROP

 1.500.000,- Kč

C1 Zemědělské investice - PRV

 3.090.000,- Kč

C2 Nezemědělská produkce - PRV

 3.432.000,- Kč

B3 Prorodinná opatření - OPZA 

 3.900.000,- Kč

 

 

 

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna