Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo
Jezernice 206, 751 31
IČ 06198325

Registrační číslo: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768
Částka: 8.599.990 Kč (přímá podpora 4.288.000 Kč + služby)
Doba realizace projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018
Nositel projektu: CPKP Šumperk
Územní vymezení: Olomoucký kraj (Území MAS Moravská brána, Hranicko), Moravskoslezský kraj, Královéhradecký/Pardubický kraj
Počet účastníků na našem území: 30
Realizační tým MAS MB: Mgr. Petra Kamelandrová


Business and Employment Cooperative neboli BEC je projekt zaměřený na podporu podnikání a sebezaměstnávání osob ohrožených (tj. nezaměstnaných, neaktivních nebo znevýhodněných) na trhu práce. MAS MB bude usilovat o to, aby se účastníky tohoto projektu stali především obyvatelé našich obcí, čímž podpoří zaměstnanost a infrastrukturu podnikání v našem regionu. Tento projekt má několik fází, během kterých si účastníci osvojí základy podnikání a vytvoří si svůj vlastní podnikatelský plán, který poté pod záštitou BEC družstva zrealizují.

 

PROJEKT BEC2 NA PODPORU ROZVOJE PODNIKÁNÍ V NAŠEM REGIONU

BEC – od nápadu k podnikání na zkoušku 

Prvního září tohoto roku se MAS MB zapojila do nového projektu s názvem BEC2 (zkratka z angl. Business and Employment Co-operative = Podnikatelsko–zaměstnanecké družstvo). Tento projekt si klade za cíl vytvářet pracovní příležitosti pro osoby nezaměstnané nebo znevýhodněné na trhu práce. MAS MB jako jeden z klíčových partnerů bude usilovat o naplnění počtu účastníků především občany našich obcí, čímž podpoří zaměstnanost a infrastrukturu podnikání v našem regionu.

V rámci projektu bude zřízeno BEC družstvo se sídlem v Lipníku nad Bečvou, které bude účastníkům poskytovat zázemí a bezpečné prostředí, s podporou skupiny lidí, kteří se budou potýkat s podobnými problémy. V tomto prostředí, kde se lidé vzájemně podporují a sdílejí své nadšení z toho, že mohou dělat to, co je baví a přitom využívat svých schopností a potenciálu, bude přirozenou cestou docházet k rozvoji jejich podnikatelských aktivit. Pro úspěšné zavedení projektu na území našich obcí bude zřízené BEC družstvo úzce spolupracovat s Centrem pro komunitní práci v Šumperku, které projekt již v minulém roce úspěšně realizovalo. 

Projekt BEC2 má několik fází, během kterých účastníci postupně přechází od svého nápadu k bezpečnému podnikání na zkoušku. 

V první fázi absolvují účastníci odborný vzdělávací kurz zaměřený na základy podnikání, účetnictví a legislativu, plní zadané úkoly a prostřednictvím pravidelných konzultací s odborným týmem BEC družstva dostávají zpětnou vazbu a individuální či skupinové poradenství. V této části projektu dochází k přetváření jejich podnikatelského nápadu v reálný podnikatelský plán. 

V druhé fázi projektu získávají úspěšní absolventi vzdělávací části možnost otestování svého podnikání, které probíhá v rozmezí 6 až 12 měsíců. Během této doby mají účastníci nárok na pravidelný měsíční příjem, který je nezávislý na výsledcích jejich podnikání. Po celou dobu dostávají metodickou i administrativní podporu v rozjezdu podnikání. Je za ně placeno sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu a je vedeno podvojné účetnictví. Vytváří nebo si rozšiřují klientelu a budují svou podnikatelskou základnu. 

V poslední fázi se účastníci projektu osamostatňují a stávají se plnohodnotnými podnikateli nebo je jim prodloužen pracovní kontrakt. Zároveň získávají možnost stát se členem družstva s plným hlasovacím právem. 

 

 

 

 

Strana

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna