Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Blíží se 4. kolo příjmu projektových opatření Programu rozvoje venkova. V rámci tohoto kola budeme přijímat žádosti pro následující operace:

 

Operace

Alokace (Kč)

1.1.1 Vzdělávací akce

30 500 000

1.2.1 Informační akce

18 500 000

4.3.2 Lesnická infrastruktura

81 171 000

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

287 762 000

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

372 500 000

6.4.2 Podpora agroturistiky

200 000 000

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

140 500 500

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

26 936 165

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

23 884 615

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

316 744 019

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

72 000 000

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

81 000 000

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

60 920 500

Všechny operace jsou vyhlášeny již opakovaně. Oproti roku 2016 jsou upraveny i některé postupy a lhůty. Pro letošní jarní kolo předpokládáme následující harmonogram:

Podání žádosti: od 4. dubna 2017 8:00 do 24. dubna 2017 13:00 - pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, Zveřejnění seznamu doporučených žádostí: do 22. května 2017, Doložení příloh, příp. aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci (včetně dokumentace k výběru dodavatele - u relevantních operací): do 3. července 2017, Výzva k opravám: do 16. října 2017, Doplnění neúplné dokumentace: do 14 kalendářních dnů od vyhotovení výzvy, Zahájení průběžného schvalování žádostí: listopad 2017.

V přiložené tiskové zprávě zveřejněné 7. února 2017 na webových stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF jsou uvedeny hlavní změny v operacích oproti předchozím kolům příjmu.

Protože jsme byli v minulých kolech nuceni ukončit několik žádostí z důvodu opominutí lhůt, doporučujeme vám všem, kteří se pro podání žádosti o dotaci rozhodnete, průběžně sledovat účet žadatele na Portálu farmáře a webové stránky SZIF. Pokud nechcete nebo nemůžete sledovat každodenně obsah účtu, máte možnost si v sekci "Nastavení" (záložka "Správa registrace schránky PF") požádat o zasílání informačních e-mailů o nových dokumentech ze SZIF (Žádost o doplnění, Výzva, atd.). Podrobný postup pro nastavení zasílání notifikací i pro případnou změnu/přidání e-mailové adresy uvádíme v příloze této zprávy.

V příloze zasíláme také pozvánku na semináře Ministerstva zemědělství ČR k 4. kolu příjmu žádostí, které se uskuteční v první polovině března 2017 v Hradci Králové, Plzni a Brně.

Rezervace místa na seminář prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.ekomonitor.cz.

Vám, kteří máte projekty připraveny a rozhodnete se je předložit v jarním kole, přejeme mnoho úspěchů.

S pozdravem

 

Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 T: 222 871 871 F: 222 871 765 E: info@szif.cz

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna