Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

MAS Moravská brána se připravuje na programové období 2021 – 2027

Současné období podpory projektů z Evropských fondů 2014 – 2020 pomalu končí, a i když na ukončení realizace projektů podpořených v letošním (i v příštím roce) máme další 2 až 3 roky, už je třeba myslet na to, na čem budeme pracovat v následujících letech.

V novém programovém období Národní síť MAS ČR vyjednává, že MAS budou rozdělovat finanční prostředky z těchto dotačních programů: 

  • Integrovaný regionální operační program – IROP,
  • Strategický rámec Společné zemědělské politiky - Program rozvoje venkova - PRV,
  • Operační program Zaměstnanost – OP Z + (Priorita 2 Aktivní začleňování terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí),
  • Dále bude MAS poskytovat poradenství v OP Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) a v Operačním programu Životní prostřední (OPŽP).

Přesto, že jsme ještě nestačili vyčerpat veškeré dotace určené pro naše území, pouštíme se již do přípravy další etapy působení MAS Moravská brána na podporu našeho regionu. Předpokladem k tomu je splnění Standardů MAS pro nové období. Dále nás čeká příprava nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 (dále jen „SCLLD“), která po schválení řídícími orgány přinese v dalších letech finanční prostředky z několika operačních programů. 

Přípravu SCLLD jsme zahájili zpracováním analytických dat a dále mapováním potřeb a potenciálu celého území. V současné době zjišťujeme dotazníkovým šetřením potřeby občanů, obcí a jejich příspěvkových organizací, podnikatelů a neziskových organizací regionu. Dotazníky jsou sestaveny k mapování projektových záměrů a získání informací o potřebách, které bude možné podpořit z dotačních programů EU v novém programovém období, a budou podkladem pro tvorbu zásobníku projektů pro nové programové období.

Tímto bychom rádi oslovili veřejnost, aby se do přípravy Strategie pro náš region zapojili prostřednictvím dotazníkového šetření. Dotazníky jsou k dispozici na webu http://mas-moravskabrana.cz/strategie_sclld/strategie_2021_2027.  Prosíme širokou veřejnost o vyplnění a zaslání na e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz  do 19.2.2021.

V nejbližší době plánujeme veřejné projednání přípravy SCLLD. Přesné termíny a místo konání ještě nejsou známy, ale budou včas zveřejněny na webu MAS.

Zjištěné potřeby vzešlé z komunitního plánování se budeme snažit provázat na dotační programy EU.

Dotaznik-2021-2027-NNO, školy

Dotaznik-2021-2027-obce

Dotaznik-2021-2027-podnikatele

Dotaznik-2021-2027-sociální služby

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna