Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. vyhlašuje 1. a 2. výzvu v OPŽP

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. dne 28. 02. 2019 v 9:00 hod. vyhlásila v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 1.       a 2. výzvu pro žadatele z Operačního programu Životní prostředí.

 

1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I.  (číslo výzvy MAS: 020/05_18_127/CLLD_15_01_032).                                                                   

Alokace výzvy (maximální celková dotace z prostředků EU) činí 5 950 000 Kč.                                                                       

Příjem žádostí o podporu do výzvy byl zpřístupněn 28. 02. 2019 v 9:00 hod. a bude ukončen 11. 07. 2019 ve 20:00 hod. 

Veškeré informace k dané výzvě (včetně navazující dokumentace/příloh výzvy) naleznete v záložce dané výzvy (menu DOTACE / Výzvy MAS 2014-2020) zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/1__vyzva_mas___opzp_2019.

 

2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - I.  (číslo výzvy MAS: 028/05_18_128/CLLD_15_01_032).                                                                                                                                         

Alokace výzvy (maximální celková dotace z prostředků EU) činí 4 050 000 Kč.                                                                 

Příjem žádostí o podporu do výzvy byl zpřístupněn 28. 02. 2019 v 9:00 hod. a bude ukončen 11. 07. 2019 ve 20:00 hod.   

Veškeré informace k dané výzvě (včetně navazující dokumentace/příloh výzvy) naleznete v záložce dané výzvy (menu DOTACE / Výzvy MAS 2014-2020) zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___opzp_2019.

 

Termín případného semináře pro žadatele (pokud bude realizován) bude zveřejněn na webových stránkách MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna