Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

MAS MORAVSKÁ BRÁNA připravuje výzvy v rámci programového rámce OPŽP

Rádi bychom Vás informovali, že MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. plánuje v nejbližších měsících (nejpozději do konce února 2019) vyhlásit výzvy, týkající se 2 níže uvedených opatření v rámci programového rámce OPŽP, o které MAS identifikovala zájem v území z předběžného průzkumu zájmu. Jedná se o opatření D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků a D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. 

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. bylo ze strany ŘO schváleno rozšíření strategie CLLD o programový rámec OPŽP s celkovou dotační alokací 10 milionů Kč. Dle připravenosti potenciálních žadatelů na podání žádosti bychom rádi výzvu na opatření D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků vyhlásili na konci roku 2018, případně v lednu 2019. Výzvu na opatření D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně plánujeme dle připravenosti žadatelů na podání žádosti vyhlásit ihned po zakomponování a provedení změny podmínek pro žadatele ze strany ŘO (přidání možnosti žádat ve výzvě i pro obce pod 500 obyvatel - prozatím není umožněno) - tj. v měsíci lednu/únoru 2019.

Projektové záměry musí být vždy v souladu s územním plánem obce a je nutné splnit další množství vstupních podmínek, proto doporučujeme zájemcům, aby se v případě zájmu co nejdříve spojili s kanceláří MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. k případné konzultaci.

Pozn.: některé z částí projektové dokumentace, která je povinným podkladem (součástí) žádosti o podporu, jsou navázány na podklady, které se často musí vyhotovovat ve vegetačním období (tj. nikoliv v zimě) - např. části projektové dokumentace jako je posouzení/zhodnocení stávajícího stavu, biologické posouzení, posuzování vitality stromů v rámci základní inventarizace stromů, apod.). Proto je nutné aby jste měli již v době vyhlášení výzev veškeré podklady vyhotoveny (nebude je možné vypracovat v zimním období - vegetačním klidu). Pouze projektové záměry, které budou mít všechny potřebné náležitosti zajištěny s předstihem mají šanci stihnout podání žádosti o dotaci ve zmíněných výzvách OPŽP v rámci MAS.

Potřebné informace naleznete v odkazech v této Aktualitě zde: Doporučení pro realizaci nových aktivit CLLD v OPŽP a  Dodatek č. 2 Strategie CLLD MAS Moravská brána - přidání nového Programového rámce OPŽP. Bližší informace týkající se výzev naleznete po jejich vyhlášení v sekci dotace na stránkách MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace. Veškeré podklady ze strany ŘO OPŽP naleznete zde: http://nsmascr.cz/op-zp-odpovedi-na-dotazy/ (v odkaze Vzory výzev pro nové aktivity v CLLD – SC 4.3 a Vzory výzev pro nové aktivity v CLLD – SC 4.4 naleznete po rozbalení podstatné dokumenty jako jsou např.: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory kritéria pro hodnocení žádostí dle AOPK (budou upřesněny a doplněny dle specifik MAS ve výzvě), náklady obvyklých opatření (NOO), metodiku přímých a nepřímých nákladů, Standardy pro výsadbu stromů, Standardy pro výsadbu ovocných stromů, Seznam autochtonních dřevin a samotné šablony výzev poskytnuté ze strany ŘO OPŽP, které si však každá z MAS upravuje dle svých specifik a dle informací uvedených ve vlastní Strategii komunitně vedeného rozvoje MAS v programových rámcích OPŽP (a jednotlivých opatření) při vyhlašování svých výzev.

Veškeré dotazy týkající se Vašich záměrů a daných připravovaných výzev v rámci programového rámce OPŽP Vám zodpoví projektový manažer OPZ a OPŽP MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. Mgr. Jindřich Bluma, 723 375 923, Jindrich.Bluma@mas-moravskabrana.cz, se kterým se můžete dohodnout i na případný termín konzultace.

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna