Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Doplnění kalkulačky indikátorů ZoR

Upozornění na doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu výše snížení šablony. Důvodem snížení šablony může být uplatnění ošetřování člena rodiny (OČR) od 1. dne v personální šabloně nebo uplatnění pracovní neschopnosti (PN) od 15. dne v  personální šabloně. Snížení šablony (aktivity) je možné vykazovat ve zprávách o realizaci (ZoR) od ledna 2018.

Na listě  "Výpočet OČR_PN od 15. dne" je uvedena tabulka, pomocí které škola vypočte výši šablony. Tabulka po zadání požadovaných údajů vypočítá, jak velký úvazek je pracovníkovi krácen a jakou výši šablony je za daný měsíc možné uplatnit v ZoR v IS KP14+.  Do sloupce Počet pracovních dnů čerpané OČR nebo PN od 15. dne v projektu se zadává počet dní čerpané OČR nebo PN v pracovních dnech (bez víkendů a státních svátků). Nejnižší možné krácení je 0,1 úvazku, protože to je nejmenší jednotka práce schválená pro projekty zjednodušeného vykazování.  Na listě "Krácení šablon" je uveden bližší postup pro výpočet krácené šablony.

 

Obecně platí, že u pouze částečně splněné šablony nelze vykázat výstupový indikátor. Sníženou šablonu tedy škola nebude zadávat do kalkulačky pro výpočet výstupového indikátoru, např.: Pro pozici školního asistenta ve sledovaném období bude v ZoR na záložce Jednotky aktivit ZP - v kolonce Dosažený počet jednotek v aktuální ZoR vykázáno 5,4 šablony (aktivity). Pro výpočet výstupového indikátoru však bude do kalkulačky u šablony Školní asistent zadáno pouze 5 šablon a bude vykázán výstupový indikátor vypočtený v kalkulačce za 5 šablon.

 

Aktualizovaná kalkulačka je zveřejněna mezi přílohami ZoR:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna