Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Exkurze do Pružné školky Montessori v Olomouci

V pondělí 10. 4. 2017 jsme uspořádali v rámci MAP exkurzi do Pružné školky v Olomouci za účelem výměny zkušeností a sdílení dobře praxe. Paní učitelky měly možnost vidět, jak funguje alternativní školka montessori. V osm ráno jsme dorazili do Pružné školky a zařadili se, téměř nepozorovaně, abychom nenarušovali chod výuky, do jednotlivých oddělení mezi děti. Během „Cyrcle Time“(vzdělávací blok) jsme pozorovali jak se děti vzdělávají, jak pracují a komunikuji s dětmi paní učitelky a jaký je princip alternativní školky montessori.

Po ukončení vzdělávacího bloku a bloku práce s pomůckami odešly děti ven a my měli možnost diskutovat s paní ředitelkou. Pro všechny byla tato exkurze velmi zajímavá.

Hlavním mottem pedagogiky Marie Montessori je výrok: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Montessori

Pedagogika typu Montessori je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího. Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte.

Výukové principy v Montessori škole

Koncept pedagogiky Marie Montessori je zcela odlišný od tradičního pojetí vzdělávání. Pedagogická zařízení Montessori jsou chápána jako školy zkušeností pro život a nejsou založena na memorování žáků. Děti v Montessori školách se učí zcela jiným způsobem, a přesto jsou jejich znalosti na všech úrovních srovnatelné s žáky běžných škol. Mezi žáky se nedělají rozdíly, školy jsou určeny pro všechny bez ohledu na zdravotní, inteligenční nebo sociální stav dítěte.

Montessori svou výuku založila na tvrzení, že „Lidská osobnost, ne výchovná metoda musí být brána v úvahu“. Dítě by mělo být respektováno a považováno za samostatně vyvíjející se bytost. Na učitele nenahlíží jako na autoritu, ale jako na rovnocenného partnera, jehož hlavním úkolem je usilovat o vytvoření vhodného prostředí pro učení žáka. Výuka v Montessori škole se řídí několika principy, mezi něž patří:

 • Podpora činnosti dítěte
 • Nenapomínání, absence trestů
 • Neautoritativní, nenátlakový přístup
 • Učitel jako facilitátor, průvodce dítěte
 • Užití materiálů a pomůcek s ohledem na věk a psychický vývoj dítěte
 • Přiměřené užití uznání, snaha o nevybudování závislosti dítěte na pochvalách
 • Posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry dítěte, podpora jeho bezpečí
 • Princip tzv. dělené odpovědnosti (dítěti je poskytována svoboda pouze v těch případech, kdy je schopno s ní adekvátně naložit)
 • Dítě aktivně přispívá ke konstrukci svého vzdělání
 • Možnost volby materiálů a pracovního místa
 • Chápání chyb jako nutnosti hlubšího procvičení učiva
 • „Připravené prostředí“ v Montessori třídě beroucí v potaz vývoj žáků a jejich schopnosti

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna