Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Rádi bychom Vás informovali, že MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. plánuje v nejbližších měsících (nejpozději do konce února 2019) vyhlásit výzvy, týkající se 2 níže uvedených opatření v rámci programového rámce OPŽP, o které MAS identifikovala zájem v území z předběžného průzkumu zájmu. Jedná se o opatření D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků a D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. 

 

Semináře pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek dne 11. 10. 2018 v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou a začínají v těchto uvedených časech:

3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I. – od 9:30 hod.

4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální podnikání - I. – od 14:00 hod.

Pozvánky na semináře pro žadatele (s programem a dalšími informacemi) naleznete níže a v záložkách daných výzev zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/3__vyzva_mas___opz_2018,   http://mas-moravskabrana.cz/dotace/4__vyzva_mas___opz_2018.

Pozvánka na seminář pro žadatele - 3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I.

Pozvánka na seminář pro žadatele - 4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální podnikání - I.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. dne 17. 09. 2018 ve 4:00 hod. vyhlásila v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 3. a 4 výzvu pro žadatele z Operačního programu zaměstnanost.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s. informuje o konání semináře pro příjemce v rámci výzvy (k výzvě) MAS č. 452/03_16_047/CLLD_15_01_032 z Operačního programu Zaměstnanost s názvem: 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I.“, který se koná v úterý dne 17. 09. 2018 od 13:00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou. Pozvánku na seminář pro příjemce (s programem a dalšími informacemi) naleznete v příloze níže a v záložce dané výzvy zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___opz_2018.

Pozvánka na seminář pro příjemce - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I

MAS Moravská brána vyhlašuje 3.  a 4. výzvu IROP v termínu od 27.8. do 5.10. 2018. Kompletní dokumentace je ke stažení v menu DOTACE / Výzvy MAS 2014 - 2020. http://mas-moravskabrana.cz/dotace/vyzvy_mas_2014_2020

3. výzva IROP  - VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

4. výzva IROP  - ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

Semináře pro žadatele se uskuteční v úterý 4.9. 2018 v kanceláři MAS. 3. výzva v 15:00, 4. výzva v 16.30.

Další povinnosti příjemce dotace a postup realizace projektů z 2. výzvy PRV bude upřesněn na semináři pro příjemce, který se uskuteční v úterý 7.8.2018 v 15:00 v kanceláři MAS.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s. informuje o konání semináře pro příjemce v rámci výzvy (k výzvě) MAS č. 127/03_16_047/CLLD_15_01_032 z Operačního programu Zaměstnanost s názvem: „MAS MB - 1.výzva OPZ - Prorodinná opatření“, který se koná  v úterý dne 19. 6. 2018 od 15:00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou. Pozvánku na seminář pro příjemce (s programem a dalšími informacemi) naleznete v  příloze níže a v záložce dané výzvy zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/1__vyzva_mas___opz_2017

Pozvánka na seminář pro příjemce - MAS MB - 1.výzva OPZ - Prorodinná opatření

 

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I. (výzva č.452/03_16_047/CLLD_15_01_032).

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-2.výzva

Seznam přijatých žádostí -  2. výzva MAS Moravská brána do PRV. Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce.   Prijate_projekty_PRV_2_výzva

Schůze se uskuteční dne 29.5.2018 v 10:00 v sídle MAS Moravská brána (Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou).

Pozvánka na členskou schůzi BEC družstva_2018

Výzva OP VVV Šablony II v tom školám může pomoci. Využívání digitálních technologií v českých školách se věnuje článek Michala Orsága na blogu iDnes, ve kterém se o možnosti čerpání ze šablon dozvíte více: https://michalorsag.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=659085.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na semináře pro žadatele – Výzva č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II.  

Datum konání: 27. března až 25. dubna 2018

Čas konání: 10:00 − 15:00 (registrace od 9:30)

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminar-pro-zadatele-vyzva-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Rádi bychom Vás informovali, že MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. plánuje rozšíření strategie komunitně vedeného rozvoje (dále jen SCLLD) o programový rámec Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), čímž se pro Vás otevírají možnosti financování Vašich projektových záměrů v oblasti životního prostředí skrze MAS.

Celková předpokládaná alokace prostředků pro aktivity v rámci OPŽP na MAS je 10 mil. Kč.

Termín vyhlašování výzev na daná opatření je naplánováno od 8/2018 do 2/2019. 

doporuceni-pro-MAS-nove-aktivity-OPZP

MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s. Vás zve na seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I. (číslo výzvy MAS: 452/03_16_047/CLLD_15_01_032), který se uskuteční ve středu 11. 4. 2018 od 13:30 hod v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou. Pozvánku na seminář pro žadatele (s programem a dalšími informacemi) naleznete v  příloze níže a v záložce dané výzvy zde:  http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___opz_2018

 

Pozvánka na seminář pro žadatele - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I. (v

Dne 20. 3. 2018 se konalo v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. jednání rady spolku MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., na kterém byly vybrány projekty (žádosti o podporu) k podpoře v rámci výzvy s názvem MAS MB – 1.výzva OPZ – Prorodinná opatření.

Finální prezentace ze seminářů k Šablonám II (od posledních seminářů v Brně a Olomouci). V příloze také písemné odpovědi na dotazy napříč semináři, vč. doplnění informací. Oba dokumenty jsou také umístěny na infostránce k šablonám na adrese http://nsmascr.cz/sablony-dotazy/.

Sablony_II_MAS

Doplnění seminářů Šablony II_MAS

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. dne 26. 3. 2018 ve 4:00 hod. vyhlásila v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje výzvu pro žadatele  z Operačního programu zaměstnanost s názvem „2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I.“ (číslo výzvy MAS: 452/03_16_047/CLLD_15_01_032). Celková alokace výzvy činí 2 705 040 Kč celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí o podporu do výzvy byl zpřístupněn 26. 3. 2018 ve 4:00 hod. a bude ukončen 31. 5. 2018 ve 12:00 hod.

Veškeré informace k dané výzvě naleznete v záložce dané výzvy zde http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___opz_2018.

Aktuálně vyhlášená výzva MAS Moravská brána. Kompletní dokumentace je ke stažení zde http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___prv_2018

Výzva_2_PRV

V příštím týdnu se v kanceláři MAS Moravská brána uskuteční semináře pro žadatele k vyhlášené výzvě PRV č. 2:

- Fiche č. 1  Zemědělské investice - středa 28.3.2018 v 15:00

- Fiche č. 2  Nezemědělská produkce - středa 28.3.2018 v 16:00

Těšíme se na Vaši účast.

Výzva_2_PRV

Prezentace Vyzva_zemědelci_28_3_2018

Prezentace Vyzva_Nezemědelci_28.3.2018

Dne 9. 3. 2018 byla dokončena a provedena modifikace výzvy MAS MB - 1.výzva OPZ - Prorodinná opatření, kdy byla navýšena finanční alokace výzvy z 2 254 200 Kč na 3 911 700 Kč. Důvodem navýšení alokace výzvy je vyšší zájem ze strany žadatelů, než se původně očekávalo při jejím vyhlašování. Zároveň byl v textu původní verze výzvy upraven název výzvy tak, aby byl sjednocen s názvem výzvy uvedeným/zadaným v systému CSSF14+.

Pozn.: v systému CSSF14+ nedošlo k žádné změně ani úpravě oficiálního názvu výzvy.

Modifikovaná výzva zde: MAS MB - 1.výzva OPZ - Prorodinná opatření (modifikovaná výzva)

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00.

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii
nebo v prezentaci Sablony_II_MAS

Dle harmonogramu výzev OP VVV se blíží vyhlášení výzvy na šablony II pro ZŠ a MŠ. Výzva bude vyhlášena od února 2018 až do dubna 2019. Nově se také týká ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ.

Témata: DVPP, podpora inkluzívního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, ICT, podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů

Prezentace k šablonám II: Animace škol_šablony_II_MAS

 

Upozornění na doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu výše snížení šablony. Důvodem snížení šablony může být uplatnění ošetřování člena rodiny (OČR) od 1. dne v personální šabloně nebo uplatnění pracovní neschopnosti (PN) od 15. dne v  personální šabloně. Snížení šablony (aktivity) je možné vykazovat ve zprávách o realizaci (ZoR) od ledna 2018.

Aktualizovaná kalkulačka je zveřejněna mezi přílohami ZoR:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

Pozvánka na valnou hromadu MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s., která se koná ve čtvrtek 11.1.2018 v 16.30 hodin v sále OÚ v Prosenicích. Pozvánka ke stažení zde: pozvánka_VH

Při realizaci projektů jsou příjemci povinni řídit se Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla“) a dodržovat platnou legislativu ČR. Pro žadatele a příjemce výzev na šablony byla připravena metodická příručka Příklady dobré praxe, zveřejněná na webu u konkrétní výzvy, kde jsou podrobně popsány možnosti využití finančních prostředků a nákupu pomůcek. 

moznost-nakupu-pomucek-v-sablonach-pro-reditele-skol-6113

Další povinnosti příjemce dotace a postup realizace projektů z 1. výzvy PRV bude upřesněn na semináři pro příjemce, který se uskuteční ve čtvrtek 5.10.2017 v 15:00 v kanceláři MAS.

Seznam přijatých žádostí -  1. výzva OPZ Prorodinná opatření.

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-1.výzva

Seznam doporučených žádostí k podpoře:

1. výzva MAS Moravská brána-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy

2. výzva MAS Moravská brána-IROP-Sociální služby

Seznam doporučených projektů 1.a 2.výzva IROP

Usnesení 15_9_2017

Seznam vybraných a nevybraných žádostí k podpoře -  1. výzva MAS Moravská brána do PRV. Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce.   Doporučené_projekty_PRV_1.výzva, Nevybrané_projekty_PRV_1.výzva

Seminář pro žadatele o dotaci k  1.Výzvě OPZ – Prorodinná opatření - MAS Moravská brána se koná ve čtvrtek dne 10. 8. 2017 od 9,00hod v zasedací místnosti kanceláře MAS, Bratrská 358, Lipník nad Bečvou.

Pozvánka seminář 1.výzva OPZ Prorodinné opatření

Prezentace 1.výzva OPZ Prorodinna opatření

První výzva OPZ

02. 08. 2017

MAS Moravská brána vyhlašuje první výzvu OPZ, a to zejména na podporu školních klubů a příměstských táborů. Výzva bude otevřena 3. srpna 2017 v 12:00 a bude trvat do 27.9. 2017 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí). Seminář pro žadatele bude 10. srpna 2017 v 9:00 v kanceláři MAS. Text výzvy ke stažení zde:

Výzva 1 OPZ MAS MB - Prorodinná opatření 12hod

Výzva 1 OPZ MAS MB - Příloha 1. - Popis podporovaných aktivit

Výzva 1 OPZ MAS MB - Příloha 2. - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů pdf

Výzva 1 OPZ MAS MB - Příloha 3. - Stanovy MAS MB

Strana

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna