Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Anketa pro potencionální žadatele. Do kterého opatření máte nachystaný projektový záměr ? 

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Informujeme Vás o ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. s názvem 3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - II. (číslo výzvy MAS: 102/05_18_127/CLLD_15_01_032) a 4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - II.  (číslo výzvy MAS: 142/05_18_128/CLLD_15_01_032).

Příjem žádostí o podporu byl ukončen dne 6. 1. 2020 v 18:00 hod.

Do daných dvou výzev (zmíněných/uvedených výše) nebyla podána/zaregistrována žádná žádost o podporu.

Dne 10. 12. 2019 se konalo v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. zasedání Rady spolku MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., na kterém byly vybrány projekty (žádosti o podporu) k podpoře v rámci výzvy MAS s názvem 1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I. (číslo výzvy MAS: 020/05_18_127/CLLD_15_01_032).

Seznam schválených (vybraných) projektů k  podpoře (1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I.):
Seznam schválených (vybraných) projektů (anonymizované verze)

Zápis a usnesení ze zasedání rozhodovacího orgánu MAS (tj. rady spolku) ze dne 10. 12. 2019 naleznete v záložce dané výzvy MAS zde: http://mas-http://mas-moravskabrana.cz/dotace/1__vyzva_mas___opzp_2019 a také v záložce Dokumenty MAS: http://mas-moravskabrana.cz/o_mas/dokumenty_mas.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. dne 18. 11. 2019 v 9:00 hod. vyhlásila (otevřela) v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 3. a 4. výzvu pro žadatele z Operačního programu Životní prostředí.

Příjem žádostí o podporu do těchto výzev byl zpřístupněn 18. 11. 2019 v 9:00 hod. a bude ukončen 6. 1. 2019 v 18:00 hod.

3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - II.  (102/05_18_127/CLLD_15_01_032). Veškeré informace k dané výzvě zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/3__vyzva_mas___opzp_2019.

4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - II.(028/05_18_128/CLLD_15_01_032). Veškeré informace k dané výzvě zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/4__vyzva_mas___opzp_2019.

Termín případného semináře pro žadatele (pokud bude realizován) bude zveřejněn na webových stránkách MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

MAS Moravská brána vyhlašuje 5. a 6. výzvu IROP v termínu od 7.10. do 29.11. 2019. Kompletní dokumentace ke stažení v menu DOTACE / Výzvy MAS 2014 - 2020. http://mas-moravskabrana.cz/dotace/vyzvy_mas_2014_2020

5. výzva IROP  - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

6. výzva IROP  - ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

Semináře pro žadatele se uskuteční v úterý 8.10. 2019 v kanceláři MAS - 5. výzva v 14:00, 6 výzva v 15:00.

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. - 1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I. (výzva MAS č. 020/05_18_127/CLLD_15_01_032).

Přijaté_projekty_MASMB_OPŽP-1.výzva

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. - 6. výzva MAS MORAVSKÁ  BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - II. (výzva MAS č. 956/03_16_047/CLLD_15_01_032).

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-6.výzva

 

Další povinnosti příjemce dotace a postup realizace projektů ze 4. výzvy PRV bude upřesněn na semináři pro příjemce, který se uskuteční ve čtvrtek 8.8.2019 v 15:00 v kanceláři MAS.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí -  4. výzva MAS Moravská brána do PRV. Fiche 3: Zemědělská produkce, Fiche 2: Nezemědělská produkce. 

Seznam vybraných a nevybraných_ŽoD_oprava

 

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - I. (výzva MAS č. 028/05_18_128/CLLD_15_01_032).

Přijaté_projekty_MASMB_OPŽP-2.výzva

 

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. - 5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - II. (výzva MAS č. 955/03_16_047/CLLD_15_01_032).

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-5.výzva

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-5.výzva (aktualizace ke dni 23. 7. 2019)

 

 

Rádi bychom Vás informovali o modifikaci výzvy s názvem 1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I. (číslo výzvy MAS: 020/05_18_127/CLLD_15_01_032).
Modifikace výzvy se týká změny data ukončení příjmu žádostí (prodloužení data ukončení příjmu žádostí) z 11. 07. 2019 na 29. 08. 2019 z důvodu poskytnutí více času pro žadatele na zajištění veškerých povinných příloh.

Text (znění) modifikované výzvy naleznete  v záložce dané výzvy (menu DOTACE / Výzvy MAS 2014-2020) zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/1__vyzva_mas___opzp_2019.

Zejména pro neziskové organizace zaměřující se na práci s dětmi a mládeží bude určen projekt, do kterého se MAS Moravská brána zapojila. Přípravu má na starosti MAS Šternbersko a dalšími partnery budou MAS z Olomouckého kraje.

Semináře pro žadatele se uskuteční ve středu dne 19. 06. 2019 v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou a začínají v těchto uvedených časech:
5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - II. – od 13:00 hod.
6. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - II.  – od 14:30 hod.

Pozvánka na seminář pro žadatele - 5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - II.
Pozvánka na seminář pro žadatele - 6. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - II.

Celý text článku (aktuality) k dispozici po kliknutí na nadpis tohoto článku (aktuality).

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. dne 03. 06. 2019 vyhlásila (otevřela) v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 5. a 6. výzvu pro žadatele z Operačního programu zaměstnanost.

5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - II. 
(číslo výzvy MAS: 955/03_16_047/CLLD_15_01_032) 
Veškeré informace k dané výzvě (včetně příloh) naleznete v záložce dané výzvy (menu DOTACE / Výzvy MAS 2014-2020) zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/5__vyzva_mas___opz_2019.

6. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - II. (číslo výzvy MAS: 956/03_16_047/CLLD_15_01_032)
Veškeré informace k dané výzvě (včetně příloh) naleznete v záložce dané výzvy (menu DOTACE / Výzvy MAS 2014-2020) zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/6__vyzva_mas___opz_2019.

Celý text článku (aktuality) k dispozici po kliknutí na nadpis tohoto článku (aktuality).

 

Seznam přijatých žádostí -  4. výzva MAS Moravská brána do PRV. Fiche 3: Zemědělská produkce, Fiche 2: Nezemědělská produkce. 

Prijate_projekty_PRV_4_výzva

Mimořádná valná homada MAS Moravská brána, z.s. se uskuteční v úterý dne 28.5.2019 v 18:00 v sále kulturního domu v Pavlovicích u Přerova.

Pozvanka-VH-MASMB-28.05.2019

V rámci povinné mid-term evaluace SCLLD (vyhodnocení strategie MAS v polovině programového období) byl vyhotoven přehled dotací z MAS rozdělených v období 2017 až 2018.

ČERPÁNÍ DOTACÍ MAS 2017-2018

V příštím týdnu se v kanceláři MAS Moravská brána uskuteční semináře pro žadatele k vyhlášené výzvě PRV č.4:

- Fiche č. 3  Zemědělská produkce - úterý 16.4.2019 v 15:00

- Fiche č. 2  Nezemědělská produkce - úterý 16.4.2019 v 16:00

 Veškerou dokumentaci k výzvě naleznete na:

http://mas-moravskabrana.cz/dotace/4__vyzva_mas___prv_2019

Aktuálně vyhlášená výzva MAS Moravská brána. Kompletní dokumentace je ke stažení zde http://mas-moravskabrana.cz/dotace/4__vyzva_mas___prv_2019 

Výzva4_PRV

Seminář k výzvě na "Šablony II" se uskuteční ve čtvrtek 21.3.2019 v 15:00 v kanceláři MAS Moravská brána (Bratrská 358, Lipník n.B. - zámek).

Více informací k výzvě naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii
nebo v prezentaci, viz příloha.

Školení šablony 21.3.2019

 

Dne 4. 3. 2019 se konalo v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. jednání Rady spolku MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., na kterém byly vybrány projekty (žádosti o podporu) k podpoře v rámci výzvy s názvem 3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I. (číslo výzvy MAS: 650/03_16_047/CLLD_15_01_032)

 

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS (rady spolku) včetně prezenční listiny a podepsaných etických kodexů (ve verzi s anonymizací podpisů), týkajících se výběru projektů (žádostí o podporu) v rámci zmíněné výzvy naleznete v záložce dané výzvy zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/3__vyzva_mas___opz_2018

Usnesení z daného jednání rady spolku naleznete zde: Usnesení 4_3_2019

 

Žádosti o podporu (projekty) postupují do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

 

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. dne 28. 02. 2019 v 9:00 hod. vyhlásila v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 1. a 2. výzvu pro žadatele z Operačního programu Životní prostředí.

 

1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I.  (číslo výzvy MAS: 020/05_18_127/CLLD_15_01_032).                                                     

Veškeré informace k dané výzvě (včetně navazující dokumentace/příloh výzvy) naleznete v záložce dané výzvy (menu DOTACE / Výzvy MAS 2014-2020) zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/1__vyzva_mas___opzp_2019.

 

2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - I.  (číslo výzvy MAS: 028/05_18_128/CLLD_15_01_032).                                                                                                                                       

Veškeré informace k dané výzvě (včetně navazující dokumentace/příloh výzvy) naleznete v záložce dané výzvy (menu DOTACE / Výzvy MAS 2014-2020) zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___opzp_2019.

 

Celý text článku (aktuality) k dispozici po kliknutí na nadpis tohoto článku (aktuality).

 

Termín případného semináře pro žadatele (pokud bude realizován) bude zveřejněn na webových stránkách MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

 

Nové vedení má Krajské sdružení místních akčních skupin (MAS) Olomouckého kraje. Valná hromada ve středu 20. února 2019 v Mohelnici rozhodla o tom, že předsedou bude Ondřej Večeř z MAS Šternbersko. Místopředsedkyněmi se staly Vendula Poláchová (Jesenicko) a Marta Husičková (Region Haná). Pětici výboru doplní František Kopecký (Hranicko) a Marek Zábranský (Moravská brána). Krajský sněm rozhodl také o nominaci Večeře na post celostátního místopředsedy NS MAS, který dosud zastával zemědělec František Winter (Horní Pomoraví).

Ženy, matky a dámy-máme pro Vás zajímavý projekt Ženy,matky-NASTARTUJTE SE!, který by Vás mohl určitě zajímat a nadchnout. Tak neváhejte a zapojte se.

Cílem našeho projektu je uplatnit (zapojit) ženy 50+ a matky pečující o dítě do 15 let na území Moravské brány na trhu práce. Zrealizujeme pro Vás vzdělávací program zaměřený na obnovení a rozšíření pracovních dovedností a schopností. Pro 3-6 z Vás máme v projektu k dispozici finance na přímé pracovní uplatnění nebo Vám můžeme pomoci rozběhnout podnikání pomocí BEC Moravská brána.

V rámci povinné změny finančního plánu SCLLD (změna kurzu EU/CZK) a přípravy vyhlašování výzev na následující roky 2019 a 2020 chystáme harmonogram a alokaci na jednotlivá opatření IROP.

Dle naší strategie jsou prioritní tyto 4 opatření:

A1 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

A2 ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

A3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

A4 VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Podporované aktivity pro opatření jsou uvedeny v příloze - Programový rámec_IROP

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. - 4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální podnikání - I. (výzva MAS č. 676/03_16_047/CLLD_15_01_032).

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-4.výzva

Seznam vybraných žádostí k podpoře:

3. výzva MAS Moravská brána-IROP-VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

4. výzva MAS Moravská brána-IROP-ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

Seznam vybraných projektu_3+4.výzva IROP

Usnesení_rada_10.12.2018

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I. (výzva MAS č. 650/03_16_047/CLLD_15_01_032).

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-3.výzva

Rádi bychom Vás informovali, že MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. plánuje v nejbližších měsících (nejpozději do konce února 2019) vyhlásit výzvy, týkající se 2 níže uvedených opatření v rámci programového rámce OPŽP, o které MAS identifikovala zájem v území z předběžného průzkumu zájmu. Jedná se o opatření D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků a D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. 

 

Strana

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna