Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Cílem našeho projektu je uplatnit (zapojit) ženy 50+ a matky pečující o dítě do 15 let na našem území na trhu práce. Zrealizujeme pro účastnice projektu vzdělávací program zaměřený na obnovení/rozšíření pracovních dovedností a zvýšení sebevědomí žen, které jsou dlouho doma. Pro 3-6 z nich máme v projektu k dispozici finance na přímé pracovní uplatnění např. u Vás na obci, a to mimo režim SÚPM. Nebo můžeme vybraným dámám pomoci rozběhnout podnikání pomocí BEC Moravská brána. Zároveň budeme jednat o další spolupráci s ÚP tak, abychom případně mohly využít i rekvalifikačních kurzů či příspěvky na SÚPM. Nynější projekt navazuje na předcházející projekt BEC.

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. - 4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální podnikání - I. (výzva MAS č. 676/03_16_047/CLLD_15_01_032).

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-4.výzva

Seznam vybraných žádostí k podpoře:

3. výzva MAS Moravská brána-IROP-VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

4. výzva MAS Moravská brána-IROP-ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

Seznam vybraných projektu_3+4.výzva IROP

Usnesení_rada_10.12.2018

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I. (výzva MAS č. 650/03_16_047/CLLD_15_01_032).

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-3.výzva

Rádi bychom Vás informovali, že MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. plánuje v nejbližších měsících (nejpozději do konce února 2019) vyhlásit výzvy, týkající se 2 níže uvedených opatření v rámci programového rámce OPŽP, o které MAS identifikovala zájem v území z předběžného průzkumu zájmu. Jedná se o opatření D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků a D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. 

 

Semináře pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek dne 11. 10. 2018 v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou a začínají v těchto uvedených časech:

3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I. – od 9:30 hod.

4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální podnikání - I. – od 14:00 hod.

Pozvánky na semináře pro žadatele (s programem a dalšími informacemi) naleznete níže a v záložkách daných výzev zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/3__vyzva_mas___opz_2018,   http://mas-moravskabrana.cz/dotace/4__vyzva_mas___opz_2018.

Pozvánka na seminář pro žadatele - 3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I.

Pozvánka na seminář pro žadatele - 4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální podnikání - I.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. dne 17. 09. 2018 ve 4:00 hod. vyhlásila v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 3. a 4 výzvu pro žadatele z Operačního programu zaměstnanost.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s. informuje o konání semináře pro příjemce v rámci výzvy (k výzvě) MAS č. 452/03_16_047/CLLD_15_01_032 z Operačního programu Zaměstnanost s názvem: 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I.“, který se koná v úterý dne 17. 09. 2018 od 13:00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou. Pozvánku na seminář pro příjemce (s programem a dalšími informacemi) naleznete v příloze níže a v záložce dané výzvy zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___opz_2018.

Pozvánka na seminář pro příjemce - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I

MAS Moravská brána vyhlašuje 3.  a 4. výzvu IROP v termínu od 27.8. do 5.10. 2018. Kompletní dokumentace je ke stažení v menu DOTACE / Výzvy MAS 2014 - 2020. http://mas-moravskabrana.cz/dotace/vyzvy_mas_2014_2020

3. výzva IROP  - VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

4. výzva IROP  - ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI

Semináře pro žadatele se uskuteční v úterý 4.9. 2018 v kanceláři MAS. 3. výzva v 15:00, 4. výzva v 16.30.

Další povinnosti příjemce dotace a postup realizace projektů z 2. výzvy PRV bude upřesněn na semináři pro příjemce, který se uskuteční v úterý 7.8.2018 v 15:00 v kanceláři MAS.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s. informuje o konání semináře pro příjemce v rámci výzvy (k výzvě) MAS č. 127/03_16_047/CLLD_15_01_032 z Operačního programu Zaměstnanost s názvem: „MAS MB - 1.výzva OPZ - Prorodinná opatření“, který se koná  v úterý dne 19. 6. 2018 od 15:00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou. Pozvánku na seminář pro příjemce (s programem a dalšími informacemi) naleznete v  příloze níže a v záložce dané výzvy zde: http://mas-moravskabrana.cz/dotace/1__vyzva_mas___opz_2017

Pozvánka na seminář pro příjemce - MAS MB - 1.výzva OPZ - Prorodinná opatření

 

Seznam přijatých žádostí v rámci výzvy MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I. (výzva č.452/03_16_047/CLLD_15_01_032).

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-2.výzva

Seznam přijatých žádostí -  2. výzva MAS Moravská brána do PRV. Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce.   Prijate_projekty_PRV_2_výzva

Schůze se uskuteční dne 29.5.2018 v 10:00 v sídle MAS Moravská brána (Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou).

Pozvánka na členskou schůzi BEC družstva_2018

Výzva OP VVV Šablony II v tom školám může pomoci. Využívání digitálních technologií v českých školách se věnuje článek Michala Orsága na blogu iDnes, ve kterém se o možnosti čerpání ze šablon dozvíte více: https://michalorsag.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=659085.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na semináře pro žadatele – Výzva č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II.  

Datum konání: 27. března až 25. dubna 2018

Čas konání: 10:00 − 15:00 (registrace od 9:30)

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminar-pro-zadatele-vyzva-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Rádi bychom Vás informovali, že MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. plánuje rozšíření strategie komunitně vedeného rozvoje (dále jen SCLLD) o programový rámec Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), čímž se pro Vás otevírají možnosti financování Vašich projektových záměrů v oblasti životního prostředí skrze MAS.

Celková předpokládaná alokace prostředků pro aktivity v rámci OPŽP na MAS je 10 mil. Kč.

Termín vyhlašování výzev na daná opatření je naplánováno od 8/2018 do 2/2019. 

doporuceni-pro-MAS-nove-aktivity-OPZP

MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s. Vás zve na seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I. (číslo výzvy MAS: 452/03_16_047/CLLD_15_01_032), který se uskuteční ve středu 11. 4. 2018 od 13:30 hod v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s., Bratrská 358, Lipník nad Bečvou. Pozvánku na seminář pro žadatele (s programem a dalšími informacemi) naleznete v  příloze níže a v záložce dané výzvy zde:  http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___opz_2018

 

Pozvánka na seminář pro žadatele - 2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I. (v

Dne 20. 3. 2018 se konalo v zasedací místnosti kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. jednání rady spolku MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., na kterém byly vybrány projekty (žádosti o podporu) k podpoře v rámci výzvy s názvem MAS MB – 1.výzva OPZ – Prorodinná opatření.

Finální prezentace ze seminářů k Šablonám II (od posledních seminářů v Brně a Olomouci). V příloze také písemné odpovědi na dotazy napříč semináři, vč. doplnění informací. Oba dokumenty jsou také umístěny na infostránce k šablonám na adrese http://nsmascr.cz/sablony-dotazy/.

Sablony_II_MAS

Doplnění seminářů Šablony II_MAS

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. dne 26. 3. 2018 ve 4:00 hod. vyhlásila v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje výzvu pro žadatele  z Operačního programu zaměstnanost s názvem „2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I.“ (číslo výzvy MAS: 452/03_16_047/CLLD_15_01_032). Celková alokace výzvy činí 2 705 040 Kč celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí o podporu do výzvy byl zpřístupněn 26. 3. 2018 ve 4:00 hod. a bude ukončen 31. 5. 2018 ve 12:00 hod.

Veškeré informace k dané výzvě naleznete v záložce dané výzvy zde http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___opz_2018.

Aktuálně vyhlášená výzva MAS Moravská brána. Kompletní dokumentace je ke stažení zde http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___prv_2018

Výzva_2_PRV

V příštím týdnu se v kanceláři MAS Moravská brána uskuteční semináře pro žadatele k vyhlášené výzvě PRV č. 2:

- Fiche č. 1  Zemědělské investice - středa 28.3.2018 v 15:00

- Fiche č. 2  Nezemědělská produkce - středa 28.3.2018 v 16:00

Těšíme se na Vaši účast.

Výzva_2_PRV

Prezentace Vyzva_zemědelci_28_3_2018

Prezentace Vyzva_Nezemědelci_28.3.2018

Dne 9. 3. 2018 byla dokončena a provedena modifikace výzvy MAS MB - 1.výzva OPZ - Prorodinná opatření, kdy byla navýšena finanční alokace výzvy z 2 254 200 Kč na 3 911 700 Kč. Důvodem navýšení alokace výzvy je vyšší zájem ze strany žadatelů, než se původně očekávalo při jejím vyhlašování. Zároveň byl v textu původní verze výzvy upraven název výzvy tak, aby byl sjednocen s názvem výzvy uvedeným/zadaným v systému CSSF14+.

Pozn.: v systému CSSF14+ nedošlo k žádné změně ani úpravě oficiálního názvu výzvy.

Modifikovaná výzva zde: MAS MB - 1.výzva OPZ - Prorodinná opatření (modifikovaná výzva)

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00.

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii
nebo v prezentaci Sablony_II_MAS

Dle harmonogramu výzev OP VVV se blíží vyhlášení výzvy na šablony II pro ZŠ a MŠ. Výzva bude vyhlášena od února 2018 až do dubna 2019. Nově se také týká ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ.

Témata: DVPP, podpora inkluzívního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, ICT, podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů

Prezentace k šablonám II: Animace škol_šablony_II_MAS

 

Upozornění na doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu výše snížení šablony. Důvodem snížení šablony může být uplatnění ošetřování člena rodiny (OČR) od 1. dne v personální šabloně nebo uplatnění pracovní neschopnosti (PN) od 15. dne v  personální šabloně. Snížení šablony (aktivity) je možné vykazovat ve zprávách o realizaci (ZoR) od ledna 2018.

Aktualizovaná kalkulačka je zveřejněna mezi přílohami ZoR:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

Pozvánka na valnou hromadu MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s., která se koná ve čtvrtek 11.1.2018 v 16.30 hodin v sále OÚ v Prosenicích. Pozvánka ke stažení zde: pozvánka_VH

Při realizaci projektů jsou příjemci povinni řídit se Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla“) a dodržovat platnou legislativu ČR. Pro žadatele a příjemce výzev na šablony byla připravena metodická příručka Příklady dobré praxe, zveřejněná na webu u konkrétní výzvy, kde jsou podrobně popsány možnosti využití finančních prostředků a nákupu pomůcek. 

moznost-nakupu-pomucek-v-sablonach-pro-reditele-skol-6113

Další povinnosti příjemce dotace a postup realizace projektů z 1. výzvy PRV bude upřesněn na semináři pro příjemce, který se uskuteční ve čtvrtek 5.10.2017 v 15:00 v kanceláři MAS.

Strana

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna