Vstup do členské sekce

Přihlašovací jméno Přihlašovací heslo

Přihlásit

Anketa

Jak navrhujete řešit třídění bioodpadů ve vaší obci?

vlastní kompostér

kontejnery v obci

svoz od domu

netřídím

Hlasovat

Mapový portál

Členská sekce

Vstoupit do členské sekce

Další povinnosti příjemce dotace a postup realizace projektů z 1. výzvy PRV bude upřesněn na semináři pro příjemce, který se uskuteční ve čtvrtek 5.10.2017 v 15:00 v kanceláři MAS.

Seznam přijatých žádostí -  1. výzva OPZ Prorodinná opatření.

Přijaté_projekty_MASMB_OPZ-1.výzva

Seznam doporučených žádostí k podpoře:

1. výzva MAS Moravská brána-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy

2. výzva MAS Moravská brána-IROP-Sociální služby

Seznam doporučených projektů 1.a 2.výzva IROP

Usnesení 15_9_2017

Seznam vybraných a nevybraných žádostí k podpoře -  1. výzva MAS Moravská brána do PRV. Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce.   Doporučené_projekty_PRV_1.výzva, Nevybrané_projekty_PRV_1.výzva

Seminář pro žadatele o dotaci k  1.Výzvě OPZ – Prorodinná opatření - MAS Moravská brána se koná ve čtvrtek dne 10. 8. 2017 od 9,00hod v zasedací místnosti kanceláře MAS, Bratrská 358, Lipník nad Bečvou.

Pozvánka seminář 1.výzva OPZ Prorodinné opatření

Prezentace 1.výzva OPZ Prorodinna opatření

První výzva OPZ

02. 08. 2017

MAS Moravská brána vyhlašuje první výzvu OPZ, a to zejména na podporu školních klubů a příměstských táborů. Výzva bude otevřena 3. srpna 2017 v 12:00 a bude trvat do 27.9. 2017 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí). Seminář pro žadatele bude 10. srpna 2017 v 9:00 v kanceláři MAS. Text výzvy ke stažení zde:

Výzva 1 OPZ MAS MB - Prorodinná opatření 12hod

Výzva 1 OPZ MAS MB - Příloha 1. - Popis podporovaných aktivit

Výzva 1 OPZ MAS MB - Příloha 2. - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů pdf

Výzva 1 OPZ MAS MB - Příloha 3. - Stanovy MAS MB

Seznam přijatých žádostí -  1. výzva MAS Moravská brána do PRV. Fiche 1: Zemědělské investice, Fiche 2: Nezemědělská produkce.

Prijate_projekty_PRV-1.výzva

MAS Moravská brána, z.s. vyhlašuje 3 výběrová řízení na pozici: Hlavní manažer MAP a zpracovatel MAP, Manažer MAP pro oblast polytechnika a Manažer MAS pro OP Zaměstnanost. Přihlášky zasílejte do středy 26.7.2017 na email manazer@mas-moravskabrana.cz nebo do kanceláře MAS, Bratrská 358, 751 31 Lipník nad Bečvou. 

 VŘ MAP_hlavní manažer a zpracovatel

VŘ MAP_manažer polytechnika

VŘ_manažer MAS OPZ

Seznam přijatých žádostí -  1. výzva MAS Moravská brána-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy.

Prijate_projekty_Bezpečnostdopravy

Seznam přijatých žádostí -  2. výzva MAS Moravská brána-IROP-Sociální služby

Prijate_projekty_Socslužby

V příštím týdnu se v kanceláři MAS Moravská brána uskuteční semináře pro žadatele k vyhlášené výzvě PRV:

- Fiche č. 1  Zemědělské investice - středa 28.6.2017 v 15:00

- Fiche č. 2  Nezemědělská produkce - středa 28.6.2017 v 16:30

Těšíme se na Vaši účast.

V záložce finanční alokace byly omylem přehozeny částky min. a max způsobilých výdajů. Zároveň u částky min. způsobilých výdajů omylem přidána jedna 0. Změny způsobeny nepozorností a nemají vliv na podávání projektů koncovými žadateli.

Aktuálně vyhlášená výzva MAS Moravská brána. Kompletní dokumentace je ke stažení v menu DOTACE / Výzvy MAS 2014 - 2020 / 1.výzva MAS PRV

Výzva_1_MAS_PRV

V příštím týdnu se v kanceláři MAS Moravská brána uskuteční semináře pro žadatele k vyhlášeným výzvám:

- Výzva č. 1  Zvýšení bezpečnosti dopravy - čtvrtek 15.6.2017 v 15:00

- Výzva č. 2 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - úterý 13.6.2017 v 15:00

Těšíme se na Vaši účast.

Aktuálně vyhlášené výzvy MAS Moravská brána. Kompletní dokumentace je ke stažení v menu DOTACE / Výzvy MAS 2014 - 2020

Vyzva1-MASMB_Doprava

Vyzva2-MASMB-socslužby

V pondělí 10. 4. 2017 jsme uspořádali v rámci MAP exkurzi do Pružné školky v Olomouci za účelem výměny zkušeností a sdílení dobře praxe. Paní učitelky měly možnost vidět, jak funguje alternativní školka montessori. V osm ráno jsme dorazili do Pružné školky a zařadili se, téměř nepozorovaně, abychom nenarušovali chod výuky, do jednotlivých oddělení mezi děti. Během „Cyrcle Time“(vzdělávací blok) jsme pozorovali jak se děti vzdělávají, jak pracují a komunikuji s dětmi paní učitelky a jaký je princip alternativní školky montessori.

Ve dnech 18. a 20. dubna se v kanceláři MAS uskuteční pracovní semináře k připravovaným výzvám. Jednotlivé pozvánky viz přílohy. Pozvánka seminář vyzvy OPZ, Pozvánka PS-Sociální služby, Pozvánka PS-Bezpečnost dopravy, Pozvánka PS-Zemědělci, Pozvánka PS-Nezemědělci

Místní akční plán vzdělávání nabídl učitelům možnost účastnit se seminářů a školení matematiky prof. Hejného v rámci matematické gramotnosti. MAS Moravská brána se podařilo navázat velmi dobrou spolupráci s paní ředitelkou ZŠ Huslenky Mgr. Vladimírou Bednářovou, která je zároveň lektorkou matematiky prof. Hejného a ve škole již touto metodou učí mnoho let.

    

Zajímá vás problematika školství? Chcete kvalitní školství v našem regionu? Zapojte se do plánování a připojte se k některé z našich pracovních skupin.

V rámci probíhajícího projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Lipník nad Bečvou zahájily svou činnost Pracovní skupiny. Pracovní skupina je poradní orgán Řídícího výboru, který diskutuje aktuální problémy dané oblasti a navrhuje možné změny přístupu, nové projekty a spolupráci v území. Do činnosti pracovních skupin jsou zapojeni ředitelé a pedagogové našich škol, jejich zřizovatelé, rodinná centra, knihovny a NNO působící v oblasti výchovy a volnočasových aktivit dětí a žáků. Zápisy z proběhlých jednání PS naleznete zde.

Pozvánka na valnou hromadu MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s., která se koná ve čtvrtek 23.2.2017 v 17.00 hodin v sále Pohostinství v Soběchlebích. Pozvánka ke stažení zde: Pozvánka VH 23.2.17

Zapojte se do našeho projektu podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev BEC v Olomouckém, Moravskoslezském a Pardubickém/ Královéhradeckém kraji. BEC patří k nástrojům podpory podnikání pro lidi, kteří chtějí rozjet podnikatelský nápad, ale chybí jim odvaha, podpora, znalosti a zkušenosti. Zahájení podnikání je riziko, které BEC pomáhá snížit. Více informací naleznete v infografice.

 

  

Valná hromada MAS Moravská brána se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna 2017 v 16:00 v sále OÚ Týn n. B. Všichni členové jsou srdečně zváni. MAS-MB_VH_12.01.2016-16hod-Tyn_nB_pozvanka

MAS Moravská brána od července letošního roku realizuje projekt Místního akčního plánu vzdělávání (MAP).

Po půl roce intenzivních prací na projektu se právě uzavírá jeho první fáze, jejímž cílem bylo, kromě zpracované analýzy a veškerých povinných dokumentů, především jasně definování Strategického rámce aktivit, které budou směřovat k rozvoji našich škol a výchovy a vzdělávání dětí obecně. 

V pondělí dne 12.12.2016 se totiž v kanceláři MAS Moravská brána k poslednímu jednání v tomto roce sešel Řídící výbor projektu MAP. Na tomto setkání se členové Řídícího výboru odhlasovali finální verzi Strategického rámce a všechny příslušné dokumenty.

Veškeré dokumenty projednávané a schválené na tomto Řídícím výboru jsou v aktuálním znění k dispozici v sekci Projekty MAS, MAP, Dokumenty, tj. zde.

Projekt bude dále pokračovat přípravou Akčního plánu pro školní rok 2018/2019, který bude vycházet ze Strategického rámce a bude mít podobu přehledu konkrétních aktivit a projektů. Akční plán bude vycházet z diskusí na tzv. pracovních skupinách, které se začnou scházet k jednotlivým tématům na začátku příštího roku. Pracovní skupiny jsou zaměřeny na investice, inkluzi a gramotnost, předškolní vzdělávání, podporu polytechniky a na řízení škol a spolupráci. Pracovní skupiny jsou otevřenou a veřejnou platformou, zajímá-li Vás téma kterékoli z nich, neváhejte se obrátit na realizační tým MAP

Zajímá Vás, jak se vzdělávají naše děti? Přemýšlíte někde nad bolestmi našeho školství? Chtěl/a byste mít možnost podílet se na změně přímo v nejbližším území na úrovni ředitelů škol v území MAS Moravská brána? Pro naši kancelář v Lipníku nad Bečvou hledáme manažera projektu MAP, který bude zaměřen zejména na oblast podpory polytechniky, iniciativy a podnikavosti a také kariérového poradenství v základních a mateřských školách.

Inzerát na manažera MAP-polytechnika

Zajímají Vás nové výzvy? Jste člověk s širokým záběrem, zájmem o téma zaměstnanost, oblast sociální, či podporu podnikání? Máte zkušenosti s evropskými dotacemi a manažerské a komunikační schopnosti k tomu? Jste kreativní a samostatný/á? MAS Moravská brána připravuje vyhlašování výzev na podporu aktivit v oblasti zaměstnanosti financovaných z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) a hledá manažera pro tento záměr.

Inzerát na manažera OPZ

Vyhlášení první výzvy v rámci realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje 2014-2020 předpokládáme na jaře 2017, v závislosti na procesu schvalování operačních programů. Základní podmínky k jednotlivým opatřením (IROP, OPZA, PRV) naleznete v přiložených souborech. Programový rámec OPZ, Programový rámec_IROP, Programový rámec_PRV

Prostřednictvím MAS bude v následujících letech umožněno čerpání dotačních prostředků na rozvoj regionu ze tří operačních programů: Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost. V následujících tabulkách jsou uvedeny finanční alokace, které jsou vyhrazeny na jednotlivé operační programy a projekty, které budou realizovány na území MAS.

Celková předpokládaná výše finančních prostředků na území MAS Moravská brána tedy činí téměř 50 mil. Kč. Největší část finančních prostředků náleží do IROP. Menší část alokované částky náleží na projekty pro drobné podnikatele a podporu zaměstnanosti.

MAS Moravská brána dokončila zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 (Strategie CLLD) dne 14. ledna 2016, kdy byla strategie schválena valnou hromadou MAS. Proces přípravy a zpracování SCLLD tedy trval téměř 3 roky. V rámci zpracovávání strategie se uskutečnilo mnoho veřejných projednání včetně konzultací v jednotlivých pracovních skupinách. MAS předložila finální verzi SCLLD prostřednictvím elektronického systému MS2014+ na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 26. 2. 2016, čímž začal zdlouhavý proces hodnocení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo žádost dle specifického cíle č. 4.2. „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšeni řídících a administrativních schopnosti MAS“. Jedná se o režijní náklady na činnost MAS. MAS předložila tuto žádost dne 14. září 2016. Žádost 4.2 byla zpracována na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017. Náklady v rámci SC 4.2 jsou hrazeny ve výši 95% uznatelných nákladů. Jedná se především o mzdy, vybavení a pronájem kanceláře, energie a propagaci MAS.

Dne 23.2.2016 jsme oficiálně podali strategii SCLLD MAS Moravská brána "Společně v pohybu" ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj. Kompletní dokumentaci můžete stáhnout zde.

MAS Moravská brána zahajuje činnost v rámci programovacího období EU 2014-2020. V rámci podmínek transparentnosti a rovného zacházení vyhlašujeme výběrové řízení na Zpravodaj MAS Moravská brána. Text výběrového řízení je v příloze.

MBZ_Vyzva_k_podani_nabidky, MBZ_Zadavaci_dokumentace

Příloha 1_Podrobny_rozpis_sluzeb, Příloha 2_Kryci_list, Příloha 3_Distribuce

Dnes byla zveřejněna na našich stránkách aktualizace Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Moravská brána pro období 2014 - 2020 Společně v pohybu. Strategie bude schválena na Valné hromadě dne 14.1.2016. Sběr připomínek ke strategii probíhá do pondělí 11.1.2016. Strategie ZDE.

Strana

Základní údaje:

Název
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek

Kontakty:

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD
tel.: 739 344 119
e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz

Michaela Škrobánková, vedoucí MAP
tel.: 733 137 754
e-mail: michaela.skrobankova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, administrativní pracovnice
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz

Otevírací doba:

Pondělí08:00–14:00
Úterý08:00–14:00
Středa08:00–14:00
Čtvrtek08:00–14:00
Pátek08:00–14:00Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna